FeaturedWerk & SociaalWerk en ontslag

Ook na beëindiging werk soms recht op een betaalde feestdag

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, moet een werkgever in sommige gevallen toch een feestdag uitbetalen die nog niet gevallen is. Dat ongeacht of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, onbepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk. Wel geldt er een anciënniteitsvoorwaarde.

Minder dan 15 kalenderdagen in dienst geweest

In dit geval heeft de werknemer geen recht op loon voor feestdagen die na het einde van de arbeidsovereenkomst vallen.

15 kalenderdagen tot 1 maand in dienst geweest

Vanaf wanneer een werknemer minimaal 15 kalenderdagen zonder onderbreking (die hem kan worden toegeschreven) in dienst is geweest, kan hij aanspraak maken op een betaalde feestdag die na het einde van de arbeidsovereenkomst valt. De feestdag moet dan wel binnen 14 kalenderdagen volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst vallen.

Meer dan 1 maand in dienst geweest

Ook hier geldt dat werknemers die ,zonder onderbreking binnen zijn wil, minimaal één maand in dienst zijn geweest, aanspraak kunnen maken op de betaalde feestdag die na de arbeidsovereenkomst valt. De betaalde feestdag moet binnen een periode van 30 kalenderdagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst vallen.

Bijzondere regeling voor uitzendkrachten

Houd er wel rekening mee dat ook uitzendkrachten op basis van bovenstaande regeling recht kunnen hebben op de betaling van de betaalde feestdag. Hier geldt wel een bijzondere regeling om te voorkomen dat een werknemer die geen 15 kalenderdagen heeft gewerkt op de feestdag geen contract zou krijgen om de uitbetaling ervan te voorkomen. Die enkele onderbroken dag blijft voor hen dan gewoon een betaalde feestdag.

Niet voor elke beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Wanneer een werknemer intussen in dienst is getreden bij een nieuwe werkgever, moet de vorige werkgever niet langer de betaalde feestdag uitbetalen. Uiteraard doet de nieuwe werkgever dat dan wel. Ook indien een werknemer zelf ontslag heeft genomen (behalve bij dringende redenen) of indien de werkgever de werknemer om dringende redenen ontslaat, verliest de werknemer het recht op de uitbetaling van de betaalde feestdag.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie