Werk & SociaalZiekte en verzorging

Binnenkort een gunstigere regeling voor wie ziek is tijdens zijn vakantie

Het kan iedereen overkomen: weken, zo niet maanden kijk je uit naar je welverdiende vakantie. En dan word je tijdens je vakantieperiode ziek en kan je er niet van genieten. Op Europees niveau bestaat er al redelijk veel rechtspraak rond. De algemene teneur is dat het Hof van Justitie vindt dat de werknemer in dergelijke gevallen het recht moet hebben om zijn verloren vakantiedagen later op te nemen. De Belgische wetgeving blijft echter achterwege.

Momenteel gaan zieke vakantiedagen gewoon verloren

Volgens de huidige Belgische vakantiewetgeving is het zo dat een werknemer die tijdens zijn vakantie ziek wordt geen recht heeft om de verloren vakantiedagen op een later moment op te nemen. De vakantieperiode blijft gewoon doorlopen, net alsof de werknemer niet ziek zou zijn geweest. Het is niet de enige manier waarop de Belgische vakantiewetgeving in gebreke blijft. Volgens de huidige wetgeving moet een werknemer namelijk alle vakantiedagen opnemen tegen uiterlijk 31 december van dat jaar. Als het voor een werknemer door ziekte onmogelijk is om deze vakantiedagen op te nemen, kunnen ze dus sowieso niet naar een volgend vakantiejaar worden overgedragen. Sommige werkgevers voorzien uitzonderingen, maar de uitzondering is dus niet de regel.

Europa dringt aan op een hervorming

Omwille van deze gebreken in de Belgische vakantiewetgeving heeft de Europese Commissie ons land al eens op de vingers getikt. Het vraagt om de vakantiewetgeving aan te passen. Hierdoor zou een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie de verloren vakantiedagen op een later tijdstip moeten kunnen opnemen. Dat zou zelfs moeten kunnen na afloop van het vakantiejaar. Ook in een aantal andere gevallen zouden de vakantiedagen na het einde van het vakantiejaar nog moeten kunnen worden opgenomen.

Nieuwe regeling al vanaf 1 januari 2023?

Pierre-Yves Dermagne, de Minister van Werk, heeft hieromtrent een voorontwerp van wet voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad. Er is reeds een advies voor uitgebracht. De sociale partners scharen zich achter de door Europa gevraagde hervormingen. In dit advies wordt erop aangedrongen om het een en ander tegen 1 januari 2023 rond te krijgen. Het blijft uiteraard afwachten of dat daadwerkelijk zal lukken.

Geef een reactie