EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Wat zijn de toegestane interesten op mijn RC-tegoed in 2022?

Wanneer een bedrijfsleider een rekening-couranttegoed heeft ten opzichte van de vennootschap is het toegestaan om hierop interesten toe te kennen. Voor de bedrijfsleider is dat een interessante manier om geld uit de vennootschap te halen. Het is namelijk onderhevig aan slechts 30% roerende voorheffing en niet aan sociale bijdragen. Daarnaast zijn de interesten voor de vennootschap fiscaal aftrekbaar. Om te voorkomen dat het toekennen van dergelijke interesten zou worden misbruikt om al te goedkoop geld uit de vennootschap te halen, zijn er spelregels aan verbonden.

Grenzen aan het toegestane RC-tegoed

In de eerste plaats wil men een te groot rekening-couranttegoed tegengaan. In de praktijk is vooral de zogeheten thin-capregel belangrijk. Dat wil zeggen dat het tegoed op het einde van het boekjaar niet hoger mag zijn dan de som van enerzijds de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en anderzijds het gestorte kapitaal op het einde van dat boekjaar. Als deze grens toch zou worden overschreden, zullen de interesten die betrekking hebben op dit overschreden gedeelte als dividenden worden geherkwalificeerd.

Marktconforme interesten bij een RC-tegoed

Daarnaast wil men voorkomen dat er op het toegestane rekening-couranttegoed woekerinteresten worden berekend. Daarom dienen deze interesten “marktconform” te zijn. Daarbij dien je rekening te houden met de MFI-rentevoet die door de NBB (Nationale Bank van België) bekend wordt gemaakt. Het gaat in het bijzonder om de rentevoet voor leningen van minder dan een miljoen euro aan niet-financiële instellingen, aan een variabel tarief en met een initiële rentebepaling tot een jaar. Daarbij ga je uit van het tarief van november van het voorgaande jaar, te verhogen met 2,5%. In het geval van 2022 gaat het om 1,57% + 2,5% = 4,07%. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. Een jaar eerder was het nog 4,06%

Weet dat deze regel pas sinds 2020 geldt en dat er voor sommige leningen ook rekening moet worden gehouden met de oude regeling. Ook hier geldt dat de interesten die de toegestane marktrente overschrijden in niet-aftrekbare dividenden worden geherkwalificeerd. Je boekhouder kan je hierover informeren.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie