FeaturedInternationaal

Boekhouden in België en Nederland: wat zijn de verschillen?

België en Nederland hebben natuurlijk dezelfde taal en ook politiek kunnen we het goed met elkaar vinden. Op juridisch niveau zijn er eveneens veel gelijkenissen. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de Code Napoléon die ons zowel in België als in Nederland werd opgedrongen. Of met Europa dat vandaag de dag die Napoleontische rol vervult. Maar hoezeer de gelijkenissen op het vlak van burgerlijk recht of verbintenissenrecht treffend zijn, op fiscaal en boekhoudkundig vlak doen we het vaak helemaal anders. Een aantal van de opmerkelijkste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Het rekeningenschema: MAR in België, vrijheid in Nederland

In België kiest men duidelijk voor uniformiteit en wordt het MAR (Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel) verplicht opgelegd. Er is enige flexibiliteit voorzien voor de omschrijving van de rekeningen en vanaf een bepaald niveau kan je zelf ook eigen subrekeningen toevoegen, maar over het algemeen wordt alles toch wel in een strak keurslijf gegoten.

In Nederland kennen ze dat niet en mag men zelf een groetboekrekeningenschema kiezen. Wel schuift de Belastingdienst een eigen RGS (Referentie Grootboekschema) naar voren, maar dat is dus niet verplicht.

Minder boeken in Nederland

Belgische ondernemingen moeten veel meer boeken bijhouden. Een inventarisboek en een notulenboek zijn slechts twee voorbeelden van boeken die we in Nederland niet moeten bijhouden. Een aandeelhoudersregister kennen we in Nederland daarentegen wel, net zoals een aankoop- of verkoopdagboek en de andere gebruikelijke dagboeken.

Minder strikte btw-eisen in Nederland

In België legt de fiscus een aantal strikte eisen op ten aanzien van de bewijsvoering voor de inkomstenbelasting. Daarnaast doet de btw-administratie hetzelfde. Dergelijke btw-eisen gaan vaak ver en kunnen bovendien sterk afwijken van de andere boekhoudkundige eisen, waardoor het al snel heel ingewikkeld wordt.

In Nederland volstaat het voor de btw om de administratie zodanig in te richten dat de controle door de fiscus binnen een redelijke termijn mogelijk is. Opnieuw kent Nederland dus een minder strikt keurslijf, maar niet ten aanzien van facturen. Net zoals in België moeten ook de facturen in Nederland een aantal verplichte vermeldingen bevatten.

Euro als munteenheid in België, vrije keuze in Nederland

In België moet de boekhouding in principe in euro worden gevoerd. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de boekhouding in de functionele valuta worden gevoerd, maar dan moet er wel aan een hele resem voorwaarden zijn voldaan. Bovendien moet een aanvraag worden ingediend bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, waarna het CBN een advies uitbrengt en de minister van Economie een beslissing neemt.

In Nederland zijn er dan weer geen wettelijke voorschriften met betrekking tot de te gebruiken valuta en kan een bedrijf, indien de werkzaamheden of de internationale takken dat rechtvaardigen, de boekhouding dus ook gewoon in een andere valuta voeren.

Boekhouder duurder of goedkoper in Nederland?

Het strak Belgisch keurslijf en de verregaande verplichtingen doen inderdaad vermoeden dat een Belgische boekhouder snel met een gepeperde rekening komt aankloppen. In België betaal je, volgens cijfers van Partena Professional, ongeveer 50 tot 75 euro per uur voor een boekhouder. Het gemiddelde uurtarief voor een Nederlandse boekhouder schommelt rond de 50 tot 80 euro per uur, afhankelijk van de taken die je uitbesteedt. Neem voor meer info hieromtrent zeker deze informatie over boekhouder kosten in Nederland door, maar onthoud vooral dat het uurtarief vrij gelijklopend is.

Het grote verschil zit ‘m vooral in het aantal te kloppen uren en dus ook in de eindafrekening per jaar. Als bijberoeper betaal je in België zo’n zeshonderd tot achthonderd euro per jaar. Als eenmanszaak loopt dat op tot zo’n 1.500 euro per jaar, terwijl een bv moet rekenen op zo’n 2.000 tot 5.000 euro per jaar. In Nederland begin je te rekenen vanaf zo’n 500 euro per jaar, maar over het algemeen moet een zzp’er gemiddeld zo’n 1.000 tot 1.200 euro per jaar ophoesten. Voor een Nederlandse besloten vennootschap liggen de prijzen dan weer in de lijn van wat we ook bij de Belgische bv gewoon zijn. Vooral bij de eenvoudigere boekhoudingen is er enige besparing mogelijk, maar dat maakt een eigen bedrijf beginnen in Nederland niet noemenswaardig interessanter. De loonkosten daarentegen…


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie