EconomieInsolvabiliteit & schulden

De klant wil maar niet betalen, mag ik de factuur afboeken?

Facturen die oninbaar zijn, zorgen voor een flinke kater. Mogelijk heb je de producten al geleverd en dat terwijl je geen geld ontvangt. Tegelijkertijd is er ook een extra probleem: de fiscus wacht niet op zijn geld. De btw heb je wellicht al moeten betalen. Tegelijkertijd is het bedrag als omzet geboekt, waardoor je op dit inkomen bent belast. De fiscus passeerde al twee keer langs de kassa en jij blijft achter met een onbetaalde factuur. Ten slotte oogt een oplopend bedrag aan openstaande facturen sowieso niet goed voor investeerders. Als dit blijft oplopen, zullen ze zich vragen beginnen te stellen. De factuur afboeken klinkt interessant, maar is niet altijd de oplossing.

Afboeken van een oninbare factuur

Een oplossing zou zijn om de oninbare factuur af te boeken. Dit is toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De fiscus wil namelijk niet dat je het te rap opgeeft en dat hij daardoor geld moet teruggeven. Daarom mag dit afboeken van de fiscus pas wanneer het zeker en vaststaand is dat de factuur oninbaar is geworden. Echt soepel is de fiscus daar niet in, wat wel vaker in discussies resulteert. De factuur zomaar crediteren om de cijfers wat op te poetsen, wordt ook niet zonder meer geaccepteerd. Daarom is het aan te raden om vooraf fiscaal advies in te winnen.

Het “zeker en vaststaand” karakter zal bijvoorbeeld blijken uit een verklaring van de schuldbemiddelaar of de curator. Uiteraard kan je zo’n verklaring maar beter op papier hebben staan. In dit geval zal de fiscus wellicht akkoord gaan en kan je het een en ander van Vadertje Staat recupereren. Een bewijs dat een schuldenaar met de noorderzon is verdwenen of een attest van een incassobureau zorgt er eveneens voor dat je steviger in de schoenen staat.

Het faillissement en de bestuurdersaansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat zelfs een faillissement niet het einde van een vordering hoeft te betekenen. Zelfs wanneer er niks te rapen valt, omdat andere bevoorrechte schuldeisers eerst hun deel moeten krijgen, is het soms nog steeds mogelijk om een van de bestuurders aan te spreken. In tegenstelling tot wat men soms denkt, kan dit zelfs bij vennootschapsvormen met een beperkte aansprakelijkheid. Een beroep doen op de bestuurdersaansprakelijkheid kan uiteraard niet zomaar. Daarvoor zullen bestuurders ook grove fouten moeten hebben gemaakt, bijvoorbeeld door bestellingen te blijven plaatsen terwijl men al virtueel failliet was. Een jurist kan je informeren over de slaagkansen van zo’n procedure. Op de website Notaris.be lees je meer over de aansprakelijkheid van bestuurders en oprichters.

Risico op niet-betaling beperken

Laat het in ieder geval een les zijn voor de toekomst: ga na hoe je je risico’s kan beperken. Je kan bijvoorbeeld een voorschot vragen aan klanten of je kan kiezen voor goede algemene voorwaarden waarin je bijvoorbeeld een eigendomsvoorbehoud maakt. Hierdoor gaat het eigendomsrecht op geleverde goederen pas over nadat de klant betaalt. Zo’n eigendomsvoorbehoud staat zeer sterk en heeft zelfs een prioritaire werking op het pandrecht. Ten slotte is ook een kredietrapport heel waardevol. Op basis van verschillende bronnen en analyses krijg je dan meteen een idee van de kredietwaardigheid van een klant. Graydon Credit Reports is een van de bekendste tools om eenvoudig dergelijke kredietrapporten te verkrijgen.

Geef een reactie