Staat & BestuurVeiligheid en defensie

De nieuwe Camerawet: rechtstreekse toegang politiecamera’s voor Staatsveiligheid

Vanaf 25 mei zal de nieuwe Camerawet de Staatsveiligheid en het ADIV, de militaire inlichtingendienst, rechtstreeks toegang verlenen tot de door politiecamera’s verzamelde beelden, informatie en persoonsgegevens. Zij zullen met andere woorden geen toegang moeten vragen aan de politiediensten die er ook geen controle op kunnen uitoefenen. Een bijkomstig KB met de precieze modaliteiten moet echter nog volgen. Toch is intussen reeds een en ander duidelijk.

Rechtstreekse toegang beelden politiecamera’s

Momenteel is een rechtstreekse toegang voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten niet uitdrukkelijk voorzien. Op operationeel niveau zou dit echter heel wat voordelen met zich meebrengen. Daarom wordt de wet aangepast. De rechtstreekse toegang behelst niet alleen de toegang tot de politiecamera’s maar ook tot de databanken waarin de betrokken verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen. Het gaat om een uitgebreide rechtstreekse toegang aangezien de politie niet moet tussenkomen. Wel is die toegang aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Voorwaarden voor rechtstreekse toegang beelden politiecamera’s

Een bijkomstig KB is vereist om de precieze modaliteiten van de rechtstreekse toegang te moduleren. Het gaat onder andere over de registratie van de effectieve toegangen. Wel is het duidelijk dat de toegang onder andere ook het bekijken van beelden in realtime zal behelzen. Bovendien zullen de politiediensten geen controle uitoefenen op het bekijken van die beelden.

Ook gebruik voor pedagogische en didactische doeleinden

In het kader van de opleiding van de leden van de veiligheids- en inlichtingendiensten, kunnen de informatie en persoonsgegevens die afkomstig zijn van die camera’s ook gewoon gebruikt worden. Wel moeten die gegevens eerder geanonimiseerd worden.

Inlichtingenofficier moet goedkeuring geven

Alhoewel de politiediensten geen controle kunnen uitoefenen, kan er geen sprake zijn van willekeur. De diensten zullen immers op gerichte wijze en dit na registratie, pas toegang kunnen nemen tot de persoonsgegevens van de gegevensdatabanken. Hiervoor zullen ze de toegang moeten motiveren, waarbij ze aangeven waarom de toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van die specifieke opdracht. De uiteindelijke toestemming komt dan weer van de inlichtingenofficier. Na een eerste bewerkingsmaand wordt de toegang dan weer toegestaan door het diensthoofd (of diens gedelegeerde), die zo snel mogelijk aan het Vast Comité I dient te worden meegedeeld.

Vanaf wanneer?

De nieuwe bepalingen treden in werking op 25 mei 2018. Een bijkomstig KB is echter nog steeds noodzakelijk.

Geef een reactie