EconomieFiscaal

Ouder naar het rusthuis: domicilie veranderen naar rusthuis?

Wanneer een van de ouders opgenomen wordt in een tehuis, terwijl de andere nog gewoon thuis blijft wonen, is er de vraag of de domicilie van de verhuizende ouder moet aangepast worden. Dat heeft immers ook fiscale gevolgen. We maken een onderscheid tussen een tijdelijke en blijvende opname en gaan na of je al dan niet best de domicilie verplaatst.

Domicilie veranderen naar rusthuis bij tijdelijke opname?

Wanneer de ouder slechts tijdelijk naar een rust- of verzorgingstehuis moet, bijvoorbeeld in het kader van een revalidatie na een eerdere operatie, is de zogenaamde gezinsband niet verbroken. Er kan in dat geval niet gesproken worden van een feitelijke scheiding. De ouders blijven dan ook gezamenlijk belast en er is geen behandeling als alleenstaande mogelijk. Op voorwaarde dat de ouders op 1 januari van het aanslagjaar gehuwd zijn, wordt er nog steeds slechts één aangiftebiljet uitgereikt en volgt er één aanslag.

Door in zo’n geval de domicilie niet te veranderen naar het rust- of verzorgingstehuis, blijven de ouders dus genieten van het huwelijksquotiënt. Hier kan de echtgenoot die geen of slechts weinig beroepsinkomsten heeft, 30% van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen krijgen toegewezen.

Domicilie veranderen naar rusthuis bij definitieve opname?

Wanneer het gaat om een definitieve opname in het rusthuis, spreken we van een duurzame verwijdering uit de gezinswoning. De breuk van de gezinsband is dan onomkeerbaar. Zelfs wanneer we de domicilie niet veranderen naar het rusthuis, kan de fiscus dus spreken over een feitelijke scheiding.

Het gevolg: er zal geen gemeenschappelijke belasting volgen. Het hiervoor aangehaalde huwelijksquotiënt kan niet meer toegepast worden vanaf het jaar dat volgt op het jaar van de feitelijke scheiding. In het jaar waarin de feitelijke scheiding echter plaatsvindt, zal nog een laatste keer een gemeenschappelijke aangifte uitgereikt en belast worden. Dat is met andere woorden geen fout van de fiscus.

Opname rusthuis & domicilie: dus beter niet veranderen?

Vanuit fiscaal oogpunt heeft de domicilie veranderen naar het rusthuis weinig voordelen. Alhoewel het rusthuis vaak zal aandringen op een domiciliewijziging, kan bij een testopname zeker nog even de kat uit de boom gekeken worden. Is de opname aanvankelijk tijdelijk van aard, dan laat je best de domicilie nog niet te snel overzetten.

Van zodra er sprake is van een blijvende opname, spreken we dan weer van een feitelijke scheiding. Toch hoeft ook dat niet het einde van de fiscale berekening te zijn. Wanneer je immers als echtgenoot de opnamekosten van de andere echtgenoot met eigen inkomsten gaat bekostigen en de andere echtgenoot niet over voldoende eigen inkomsten beschikt kan je de betaalde opnamekosten aftrekken als onderhoudsgelden (80% aftrekbaar). Die uitkering is dan wel belastbaar bij de genieter. Aangezien de genieter over minder inkomsten beschikt, zal de totale belastingdruk dan wel een stuk lager zijn.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

5 reacties

 • Weten jullie waarom sommige rusthuizen aandringen op een domiciliewijziging ?
  Is dit voordelig voor hun ?

  • Dag Agnes,

   Er spelen verschillende factoren. Zo wil het rusthuis zeker zijn dat ze een eventueel tekort op de verblijfskosten kunnen dekken, bijvoorbeeld door de tussenkomst van het OCMW e.d. Door de domicilie te wijzigen naar het adres van het rusthuis, kunnen ze het recht op bepaalde uitkeringen waarborgen. Anders hebben ze dat veel minder in de hand. Daarom voorzien ze trouwens ook meestal in het contract dat het verplaatsen van de domicilie verplicht is.

   Verder zijn er ook gewoon verschillende juridische verplichtingen (zie bijvoorbeeld artikel 18 KB 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (“tijdelijke afwezigheid”) en art. 96 M. Omzendbrief 7 oktober 1992). Bovenstaande tekst bevat een goede beschrijving van die verplichtingen.

   Lorenzo.

 • Ik begrijp dat je de werkelijkheid zoveel als mogelijk moet respecteren.
  Wel nu, mijn vader kreeg na 1 maand opname in Intensieve Zoergen te horen dat hij niet meer terug mag/kan naar zijn Service Flat. Bij gebrek aan een plaats in het plaatselijke RVT is hij tijdelijk opgenomen in een kortverblijf.
  Helaas is dit relatief duur. Zeker wanneer hij nog de kosten van zijn Service Flat moet blijven betalen.
  Daarom werd beslist om zijn Sevice Flat op te zeggen.
  Helaas heeft hij nu geen domicilie meer en in het kortverblijf (in afwachting van een plaats in een RVT willen ze van domicilie niets horen).
  Handen in het haar, want geen domicilie heeft tevens impact op uitbetaling pensioen.
  Wie weet raad?

 • even een andere vraag, wel rusthuis related.
  stel je echtgenoot moet opgenomen worden in het rusthuis, (jongdementie) dus uiteindelijk als eindverblijf. domicilie werd overgezet. komt te overlijden na een aantal jaren met domicilie in het rusthuis. hoe zit het dan met de erfenis, van dienaangaande, zoals onder andere levensverzekering en dergelijke. men meldt mij dat je na drie jaar met verschillende domicilie onherroepelijk en automatisch gescheiden zou zijn? klopt dat ?
  kan iemand mij daar aub dringend antwoord op bezorgen, of bvb de link waar ik in deze de nodige informatie over kan vinden.

 • Verdergaand op dit artikel, zou ik graag contactinfo ontvangen voor heel gerichte verder info op mijn persoonlijk adres.

Geef een reactie