De burgerLeven & Wonen

Enkele aandachtspunten voor de levensverzekering

Via een levensverzekering kunnen mensen elkaar financieel beschermen na het overlijden. Het kan bijvoorbeeld gaan om partners maar ook om ouders die iets willen nalaten aan hun kinderen. Onder andere de verplichte schuldsaldoverzekering bij de aankoop van een woning, valt eveneens onder de noemer.

De levensverzekering

In de levensverzekering heb je altijd de verzekerde die zich laat verzekeren voor het overlijden van hemzelf. Hiervoor duidt hij een of meerdere begunstigden aan. Zij zullen dan een kapitaal ontvangen na het overlijden van de verzekerde. Er zijn ook constructies mogelijk waarbij de verzekeringnemer een verzekering afsluit waarbij de verzekerde gebeurtenis het overlijden betreft van een derde, alhoewel dat maar zelden voorkomt.

Het aanduiden van de begunstigde is van cruciaal belang. Wanneer omstandigheden wijzigen, haal je de levensverzekering dan ook best van onder het stof.

Wat met de ex-partner?

Over de ex-partner hoef je je in principe weinig zorgen te maken, althans als jullie getrouwd waren en intussen gescheiden zijn. Alle huwelijksvoordelen komen immers na de scheiding te vervallen. Die bepaling zorgt ervoor dat de ex-partner geen recht heeft op het kapitaal van de levensverzekering, zelfs indien de begunstigingsclausule nooit werd aangepast.

Voor feitelijke en wettelijke samenwonenden geldt deze regel echter niet. Hier zal je de begunstigingsclausule wél moeten aanpassen na de relatiebreuk. Een relatiebreuk geef je dan ook altijd best door aan de verzekeraar. Wie weet staat de ex-partner immers ook nog als begunstigde in de brand- of autoverzekering.

Aanduiding van de kinderen

Wanneer je besluit om de kinderen als begunstigde aan te duiden, heb je twee mogelijkheden:

  • Aanduiding bij naam: bij het vooroverlijden van één van de benoemde kinderen, krijgen de andere kinderen dat deel;
  • Aanduiding bij hoedanigheid (“mijn kinderen”): bij het vooroverlijden van één van de benoemde kinderen, krijgen de erfgenamen van het vooroverleden kind dat deel.

Aanduiding van echtgenoot én kinderen

In het geval van een aanduiding van de echtgenoot en de kinderen, bestaat er opnieuw een tweedeling:

  • Gewone aanduiding zonder prestatieverdeling: de helft gaat naar de echtgenoot, de andere helft wordt aan de kinderen toegekend;
  • Aanduiding met prestatieverdeling: bv. op basis van percentages.

De wettige erfgenamen

Vaak neemt men in de levensverzekering gewoon de “wettige erfgenamen” op als begunstigde. In de praktijk moet dat, althans sinds 2012, gelezen worden als “rekening houdende met de testamentaire erfgenamen”. Wie voor 2012 een levensverzekering en een testament heeft opgesteld, gaat om die reden best nog eens langs bij de verzekeraar voor een korte check-up.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie