De burgerIn de pers

Dit moet je weten over het nieuwe innings- en invorderingsregister

Alle onbetaalde onderhoudsuitkeringen en achterstallen zullen vanaf eind 2019 opgenomen worden in een speciaal daarvoor gemaakt innings- en invorderingsregister. Het opnemen van de niet-betaalde alimentatie en achterstallen kan wel pas ten vroegste 1 maand na de kennisgeving van de verschuldigde bedragen. Wat is het innings- en invorderingsregister nu net? Hoe zit het op vlak van uitvoerbaarheid? En vanaf wanneer zal het nieuwe innings- en invorderingsregister actief zijn? Dat lees je in dit artikel.

Wat is het innings- en invorderingsregister nu net?

Vroeger kende men het administratief dwangbevel. Dit is een individuele uitvoerbare titel. Het administratief dwangbevel wordt hier nu vervangen door het zogenoemd innings- en invorderingsregister dat de uitvoerbare titel voor de invordering wordt.

Het gaat eigenlijk om een algemene lijst. Deze algemene lijst wordt automatisch opgemaakt en bevat volgende informatie:

  • De identificatie van de verschillende onderhoudsplichtigen (identificatiegegevens);
  • De verschuldigde bedragen;
  • De gerechtelijke beslissing of de notariële akte waaruit het te betalen onderhoudsgeld volgt.

Uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging

De adviseur-generaal of een door hem gedelegeerde ambtenaar verklaart het innings- en invorderingsregister uitvoerbaar. Vervolgens worden de betrokken onderhoudsplichtigen onder gesloten omslag daarvan op de hoogte gebracht (tenzij ze zelf aangeven enkel dergelijke berichten elektronisch te willen ontvangen). Zij weten meteen welke bedragen in het innings- en invorderingsregister werden opgenomen.

Voor de tenuitvoerlegging moet men de bepalingen van Deel V, Titel III Gerechtelijk Wetboek volgen.  De nalatigheidsinteresten volgen deze van de inkomstenbelasting.

Vanaf wanneer?

De wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2019, regelt het nieuwe innings- en invorderingsregister. De nieuwe regels treden in werking op 1 december 2019.

 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie