BoeteFeaturedStraf

Politierechter heeft het recht om de GAS-parkeerboete te milderen

In een recent arrest besliste het Grondwettelijk Hof dat de politierechter, in sommige gevallen, wel degelijk het recht heeft om de GAS-parkeerboete te milderen. Er moet dan wel sprake zijn van verzachtende omstandigheden.

De feiten: parkeren op verhoogde berm

Een Leuvense dame had een GAS-boete gekregen. Zij had haar voertuig immers voor haar garagepoort, op de verhoogde berm, geparkeerd.

Zij kreeg prompt een GAS-boete opgelegd. Zo’n GAS-boete is bij KB van 9 maart 2014 vastgelegd en volgt de bedragen die men ook bij een onmiddellijke inning door de politie hanteert:

  • €58,- bij inbreuken van de 1ste categorie;
  • €116,- bij inbreuken van de 2de categorie.

De dame was het daar echter niet mee eens en haalde aan dat ze er haar auto slechts kortstondig had geparkeerd. Zo kon ze binnen haar sleutels halen en de garagepoort openen. In de tussentijd hoefde ze het verkeer in de straat niet te hinderen.

Toch een verzachtende omstandigheid, niet? Dat vroeg ook de politierechter zich af. Maar zo moest de politierechter zich ook de vraag stellen of hij de GAS-boete überhaupt wel mag verminderen. Bij een strafrechtelijke vervolging wegens het niet betalen van de onmiddellijke inning die hetzelfde boetebedrag zou hebben opgeleverd, zou hij immers uitstel, opschorting, probatie of een vermindering in geval van verzachtende omstandigheden kunnen toepassen. De GAS-wet lijkt zich echter niet zo te laten interpreteren, waardoor de politierechter geen vermindering in geval van verzachtende omstandigheden kan toepassen. Of wel?

Grondwettelijk Hof: vermindering is wel mogelijk

Het Grondwettelijk Hof oordeelde nu (GwH 23 januari 2019, nr. 8/2019) dat er in dit geval een parallellisme moet bestaan. Omdat de politierechter bij onmiddellijke inning en verzachtende omstandigheden een strafrechtelijke boete had kunnen opleggen die minder bedraagt dan het wettelijk minimum, moet hij diezelfde mogelijkheid ook hebben bij het oordelen over een beroep tegen een GAS-boete. Anders zou er sprake zijn van een schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Conclusie: een GAS-boete opgelegd wegens inbreuken op de regels omtrent het stilstaan en het parkeren, mogen bij verzachtende omstandigheden toch gewoon door de politierechter worden verminderd tot onder het wettelijk vastgelegde minimum. Misschien toch niet zomaar akkoord gaan met een GAS-boete?


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie