Werk & SociaalWerk en ontslag

Wat kan je kopen met ecocheques ? De nieuwe lijst is er

Een Koninklijk Besluit heeft zopas cao nr. 98quinqies algemeen verbindend verklaard. Hierdoor is deze cao bindend voor alle werkgevers en -nemers. Deze nieuwe cao vervangt de vroegere lijst van producten die met ecocheques aangekocht kunnen worden. In de praktijk spreekt de lijst van 3 categorieën.

Categorie 1: Ecologische producten en diensten

De eerste categorie omvat de zogenaamde ecologische producten en diensten. Het gaat om energievriendelijke elektrische toestellen die minimaal voorzien zijn van het Europese Energielabel A+, producten of diensten die voorzien zijn van het Europese Ecolabel en milieuvriendelijke hout- en papierproducten met de FSC- of PEFC-labels. Verder omvat het de zogenaamde biologische producten (voorzien van het Biogarantielabel, het EU-logo voor biologische productie of aangekochte producten in een Biogarantie-winkel) en de zogenaamde producten en diensten om duurzaam om te gaan met water en energie (bv. thermisch isolatiemateriaal).

Voorbeelden uit deze categorie:

  • Een wasmachine met Europees Energielabel A+;
  • Thermisch isolatiemateriaal;
  • Shampoo voorzien van het Europese Ecolabel;
  • Milieuvriendelijk toiletpapier.

Categorie 2: Duurzame Mobiliteit en vrije tijd

In de tweede categorie vinden we de diensten en producten die vallen onder de noemer ‘milieuvriendelijke mobiliteit’. We denken hierbij bijvoorbeeld aan fietsen, openbaar vervoer of abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Ook een cursus ecodriving kan je betalen met ecocheques. Wat dan weer niet kan: een abonnement aanschaffen voor het woon-werkverkeer.

Ook producten voor duurzaam tuineren (onderhoudsproducten, bomen en planten en niet-gemotoriseerde) tuingereedschappen vallen onder de noemer ‘duurzame mobiliteit en vrije tijd’.

Een derde aspect hiervan is het zogenaamde ecotoerisme. Dit omvat alle toeristische infrastructuur, gelegen in België en voorzien van het label “groene sleutel”. Het blijkt voornamelijk beperkt te zijn tot hotels, hostels en campings, alhoewel ook pakweg Technolopolis en dierenpark Planckendael dat label dragen.

Voorbeelden uit deze categorie:

  • Een nieuwe fiets;
  • Met de trein naar Planckendael;
  • Een dagje op hotel aan de kust (indien voorzien van het groene sleutel-label);
  • Een kruiwagen en potgrond.

Categorie 3: Hergebruik, recyclage & afvalpreventie

Deze categorie omvat onder andere tweehandsproducten, met uitzondering van apparaten met niet-elektrische motoren. Ook producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering en producten die bestaan uit gerecycleerd of biologisch afbreekbaar materiaal, vallen onder deze noemer.

Weet bovendien dat je ook de herstellingen van producten, met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren, kan betalen met ecocheques.

1 reactie

Geef een reactie