Staat & Bestuur

Douaniers kunnen sneller hun uniform bestellen

De personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen konden in het verleden nog niet meteen hun uniform bestellen. In de praktijk moesten ze wachten tot op het moment van hun benoeming of aanstelling. Voor contractuelen was het nog problematischer, want zij konden hun uniform pas een jaar na hun indiensttreding bestellen.

Dat was niet wenselijk, want een groot deel van de personeelsleden konden niet worden ingezet zonder hun uniform. Voor veel functies is het dragen van een correct uniform per slot van rekening verplicht, althans indien men rechtsgeldige daden wilt stellen en diverse taken wilt uitvoeren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor douaniers.

Sneller recht op uniformbudget

Om dat euvel de wereld uit te helpen, ontstaat het recht op uniformbudget nu al veel vroeger. Het ontstaat nu niet langer bij de benoeming, de aanstelling of na een jaar indiensttreding, maar:

  • In het jaar van de indiensttreding van het personeelslid dat een statutaire stage aanvangt;
  • In het jaar van de indiensttreding van het contractueel personeelslid voor onbepaalde duur;
  • In het jaar van de aanstelling in een managementfunctie.

De ambtenaren ontvangen een jaarlijks uniformbudget. Dit uniformbudget opent in principe op 1 januari. Het is enkel het ontstaan van het recht op uniformbudget dat vroeger komt te liggen.

Dubbel uniformbudget voor langdurig afwezigen

Wie langer dan 4 jaar afwezig is geweest bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, zal voortaan een dubbel uniformbudget verkrijgen. Dit uiteraard enkel in het eerste jaar na de afwezigheid.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie