BoeteFeaturedGevangenisstrafStraf

Vanaf 1 november 2019 is verkoop tabak aan minderjarigen verboden

Op dit moment is de verkoop van tabaksproducten mogelijk aan jongeren vanaf 16 jaar. Aan wie jonger is dan 16 jaar mag geen tabak worden verkocht. De verkoper mag dan ook vragen dat de jongere zijn leeftijd bewijst door de identiteitskaart voor te leggen. Die leeftijdsgrens wordt nu opgetrokken naar 18 jaar, zoals het ook al in Frankrijk, Nederland en Duitsland van toepassing is.

Om welke tabaksproducten gaat het?

Het gaat hierbij om tabak, maar ook om producten op basis van tabak. Denk uiteraard aan sigaretten, pruimtabak of snus. Daarnaast gaat het ook om soortgelijke producten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de elektronische sigaretten. Al deze producten zullen niet langer mogen worden verkocht aan minderjarigen.

Waarom verbod verkoop tabaksproducten aan minderjarigen?

Het gaat om een maatregel op het gebied van volksgezondheid . Het verkoopverbod moet minderjarigen beschermen. Zij zijn nu eenmaal extra kwetsbaar en roken moet bij hen worden ontmoedigd. Cijfers tonen dan ook aan dat wie op jonge leeftijd begint met roken, een verhoogd risico heeft op een verslaving op oudere leeftijd.

Wat bij een overtreding?

De wetgever treedt streng op. De Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid stelt jaarlijks enkele honderden processen-verbaal op. Bij een overtreding op dit verkoopverbod loopt de verkoper tegen een geldboete van €50,- tot €1.000,- aan, te vermenigvuldigen met de opdeciemen. Ook een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden behoort tot de mogelijkheden.

De minderjarigen zijn zelf niet strafbaar omdat het voor hen in principe niet verboden is om te roken. Op bepaalde plaatsen geldt er voor hen wel een gebruiksverbod. Dat is bijvoorbeeld het geval op school.

Vanaf wanneer?

De nieuwe verbodsbepaling treedt in werking op 1 november 2019. Tot eind oktober kunnen 16- en 17-jarigen dus nog steeds tabaksproducten kopen, vanaf 1 november 2019 niet meer.

 

Geef een reactie