EconomieInsolvabiliteit & schulden

Drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: dit zijn de cijfers

Bij loonbeslag kan men niet zomaar het integrale loon beslaan. Ook voor loonoverdracht is dit het geval. De wetgever voorziet dan ook bepaalde drempels waaronder het loon slechts gedeeltelijk of helemaal niet vatbaar is voor loonbeslag en loonoverdracht. De wetgever maakt in het Gerechtelijk Wetboek een onderscheid tussen beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten. Ook het aantal kinderen ten laste heeft invloed op de grensbedragen.

Deze grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Hieronder vind je de nieuwe geïndexeerde plafonds zoals ze gelden vanaf 1 januari 2019. Deze bedragen worden steeds afgerond op de hogere euro. Een en ander is hieronder telkens met een voorbeeld toegelicht. De drempels van het loonbeslag en loonoverdracht van het jaar 2018 zijn ter vergelijking steeds weergegeven.

Drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: beroepsinkomsten

% vatbaar voor loonbeslag of loonoverdrachtNetto maandinkomen in 2018 (€)Netto maandinkomen in 2019 (€)
0%0,00 – 1.105,000,00 – 1.128,00
20%1.105,01-1.187,001.128,01-1.212,00
30%1.187,01-1.309,001.212,01-1.337,00
40%1.309,01-1.432,001.337,01-1.462,00
100%>= 1.432,01>= 1.462,01

Voorbeeld toepassing drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: beroepsinkomsten

Een alleenstaande vrouw heeft een netto maandinkomen van 1.700 euro. Haar loon wordt beslagen. Het volgende wordt ingehouden:

% vatbaar voor loonbeslag of loonoverdrachtNetto maandinkomen in 2019 (€)Ingehouden bedrag
0%0,00 – 1.128,00€ 0,00
20%1.128,01-1.212,00(1.212,00-1128,01)x20%  =

 

€16,80

30%1.212,01-1.337,00(1.337,00-1.212,01)x30% = €37,50
40%1.337,01-1.462,00(1.462,00-1.337,01)x40% = €50,00
100%1.462,01-1.700,00(1.700,00-1.462,01)x100% = €238,00
Totaal ingehouden loon:€ 342,30
Resterend:€ 1.357,70

Drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: vervangingsinkomsten

% vatbaar voor loonbeslag of loonoverdrachtNetto maandinkomen in 2018 (€)Netto maandinkomen in 2019 (€)
0%0,00 – 1.105,000,00 – 1.128,00
20%1.105,01-1.187,001.128,01-1.212,00
40%1.187,01-1.432,001.212,01-1.462,00
100%>= 1.432,01>= 1.462,01

Voorbeeld toepassing drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: beroepsinkomsten

Een werknemer heeft een netto-inkomen van 1.350,00 euro. Zijn loon wordt beslagen. Het volgende wordt ingehouden:

% vatbaar voor loonbeslag of loonoverdrachtNetto maandinkomen in 2019 (€)Ingehouden bedrag
0%0,00 – 1.128,00€ 0,00
20%1.128,01-1.212,00(1.212,00-1128,01)x20%  =

 

€16,80

40%1.212,01-1.350,00(1.350,00-1.212,01)x40% = €55,20
100%n.v.t.n.v.t.
Totaal ingehouden loon:€ 72,00
Resterend:€ 1.278,00

Drempels loonbeslag en loonoverdracht 2019: verhoging kinderen ten laste

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen wordt verhoogd met 70 EUR per kind ten laste. Om als kind ter laste te worden aanzien, moet het kind aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De volle leeftijd van 25 jaar nog niet bereikt hebben of onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vallen;
  • De titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten moet op substantiële wijze voorzien in de kosten van onderhoud, opvoeding of huisvesting van het kind;
  • De inkomsten van het kind mogen een bepaald drempelbedrag niet overschrijden. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd:
 Inkomsten van het kind in 2018 (€)Inkomsten van het kind in 2019 (€)
Samenwonende3.1293.189
Alleenstaande4.5204.607
Gehandicapt kind5.7315.841
 

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie