Proces

Dubbel recupereren btw op gerechtsdeurwaarderskosten niet meer mogelijk

Sinds 2012 was het zo dat btw-belastingplichtigen hun btw op de erelonen van deurwaarders twee keer konden recupereren. Naar aanleiding hiervan heeft het Grondwettelijk Hof nu ingegrepen (arrest nr. 88/2018, 5 juli 2018).  Als verliezende partij blijf je echter maar beter aandachtig.

Waarover gaat het?

Sinds 1 januari 2012 zijn deurwaarders verplicht om btw aan te rekenen (21%). Een btw-belastingplichtige kan de btw op de factuur natuurlijk aftrekken. Een btw-belastingplichtige recupereert dus automatisch de btw op de factuur van de deurwaarder.

Echter kon de btw-belastingplichtige vaak nog een tweede keer diezelfde btw recupereren. Dat is zo omdat bij een gerechtelijke procedure de verliezende partij de kosten van de andere partij moet vergoeden. Ook de kosten van de deurwaarder worden dan aan de verliezende partij voorgelegd, die op zijn beurt de winnende partij moet vergoeden. Het probleem was dat die kosten ook de btw omvatten en de btw-belastingplichtige die btw dus twee keer recupereert: via zijn aangifte en via de verliezende partij.

Hierop werd de vraag gesteld of dit al dan niet een schending inhield van de artikelen 10, 11 en 170 Grondwet. Het Grondwettelijk Hof deed nu uitspraak.

Gerechtskosten begroten op basis van werkelijke kosten

Het Grondwettelijk Hof heeft nu aangegeven dat men voor de begroting van de gerechtskosten de werkelijke kosten dient te berekenen. Indien de tegenpartij de btw heeft afgetrokken, komt dus enkel het netto bedrag als gerechtskost in aanmerking. Zo wordt de btw maar één keer gerecupereerd. De verliezende partij moet bovendien de btw niet langer meer betalen.

Anderzijds wijzen juristen nu al op een aantal praktische implicaties. In de praktijk is het bijvoorbeeld maar moeilijk aan te tonen of de andere partij de btw al dan niet gerecupereerd heeft. Zo neemt men in de btw-aangifte de kosten van de deurwaarder bijvoorbeeld niet individueel op, waardoor de andere partij al een uittreksel uit zijn boekhouding zou moeten bezorgen. In de praktijk zal de gedaagde partij erop moeten toezien dat er alsnog geen reeds gerecupereerde btw wordt aangerekend.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie