De burgerLeven & Wonen

Het nieuw Waals huurdecreet: wat is er gewijzigd?

Op 1 september 2018 trad het nieuw Waals huurdecreet in werking. Het wijzigde dan ook de regels over de woninghuurcontracten. Tijd om één en ander onder de loep te nemen en de gewijzigde regels op tafel te gooien. Wat zegt het nieuw Waals huurdecreet en waar moet je als verhuurder rekening mee houden?

Toepassingsgebied

In de eerste plaats moeten we aanhalen dat het nieuw Waals huurdecreet niet alleen van toepassing is op de hoofdverblijfplaats. Sommige nieuwe regels zijn immers ook van toepassing op de verhuur van woningen die niet dienen als hoofdverblijfplaats. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regels met betrekking tot de verplichte vermeldingen.

Sommige bepalingen gelden overigens ook voor lopende huurcontracten. De aangehaalde verplichte vermeldingen, de regeling met betrekking tot de verplichte brandverzekering en de regeling voor contracten van korte duur gelden enkel voor contracten die gesloten worden na 1 september 2018 (of bij hernieuwing na die datum). Hetzelfde geldt overigens voor medehuur en wat betreft de regels voor studentenkamers. Onder andere de regels met betrekking tot het overlijden van de huurder, gelden echter ook voor lopende contracten.

Wat is er gewijzigd?

Het nieuw Waals huurdecreet voegt een aantal verplichte vermeldingen in die in alle nieuwe (of hernieuwde) contracten aanwezig moeten zijn. Om de verhuurder te helpen zal de regering een modelhuurcontract opstellen. Ook zal de huurder standaard een brandverzekering moeten afsluiten en geldt er een nieuwe regeling bij het overlijden van de huurder. Tot slot zijn ook de regels met betrekking tot de verlenging van woninghuurcontracten van korte duur aangepast.

Verplichte vermeldingen cfr. nieuw Waals huurdecreet

Ieder contract dat vanaf 1 september 2018 gesloten wordt, zal een aantal verplichte vermeldingen moeten bevatten. Hetzelfde geldt voor de plaatsbeschrijving. Tijd om de standaardovereenkomsten opnieuw te herzien. Gelukkig zal de regering wel een vrijblijvend modelhuurcontract opstellen met een nieuwe bijlage. Ideaal ter vervanging van de huidige overeenkomsten of om ze aan een vergelijkende herziening te onderwerpen.

Verplichte brandverzekering en einde bij overlijden

Een belangrijke wijziging is dan weer de verplichte brandverzekering voor de huurder: de huurder moet een brandverzekering afsluiten nog voor hij de woning betrekt. Bovendien moet de huurder hiervan ook een jaarlijks bewijs bezorgen aan de verhuurder. Wel kunnen huurder en verhuurder hier andere afspraken over maken. Een andere belangrijke nieuwigheid is dat de huurovereenkomst automatisch zal eindigen na het overlijden (indien een procedure gevolgd wordt): de erfgenamen hoeven de overeenkomst dus niet meer automatisch na te volgen.

Verlenging van woninghuurcontracten van korte duur

Indien een woninghuurcontract van korte duur dient als hoofdverblijfplaats, kan het voortaan tweemaal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. Wel mag de totale duur dan niet langer zijn dan drie jaar en kan de huurder het contract vroegtijdig opzeggen mits:

  • Een opzeg van drie maanden; en
  • Een vergoeding van één maand huur.

Als verhuurder kan je het contract van korte duur na het eerste huurjaar dan weer opzeggen voor eigen gebruik mits betaling van één maand huur.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie