De burgerFeaturedLeven & Wonen

Een uitvaartverzekering, wat is dat nu eigenlijk?

Het moet een van de enige zekerheden in het leven zijn: uiteindelijk geven we allemaal de pijp aan Maarten. Maar terwijl de dood geen lieve kinderen kent, denken we allemaal na over wat er nadien te gebeuren staat. De begrafenis of crematie is het eerste waar de nabestaanden mee te maken krijgen. Een dure aangelegenheid boordevol rompslomp op een moment waarop we rust zouden kunnen gebruiken. Dat velen dan ook een uitvaartverzekering afsluiten, hoeft niet te verbazen.

Wat dekt een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering dekt de kosten voor een crematie of begrafenis. De exacte invulling van de uitvaartverzekering is afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Een uitvaartverzekering is nu eenmaal een bijzondere verzekering. Waar we ons hele leven een autoverzekering kunnen hebben zonder ooit een schadegeval aan te geven, weet de verzekeraar nu al dat ook jij ooit je laatste adem uitblaast. Het is net daarom dat de meeste levensverzekeraars de uitvaartverzekering aanbieden als een levensverzekeringsformule. Bij zo’n levensverzekering stel je vooraf een verzekerd kapitaal voorop.

Verzekerd kapitaal bij uitvaartverzekering

Bij sommige verzekeraars kan je al een uitvaartverzekering afsluiten met een verzekerd kapitaal van € 2.500,- maar een verzekerd kapitaal van € 5.000,- tot € 6.000,- sluit toch beter aan bij de werkelijke kostprijs van een uitvaart. Uiteraard kan dat bedrag nog verder worden opgetrokken, vaak tot € 15.000,- of meer. Bij het overlijden krijgt de aangewezen begunstigde dit verzekerd kapitaal.

Sommige uitvaartverzekeraars bieden daarnaast ook extra diensten aan. Zo bieden veel verzekeraars in dit pakket ook nabestaandenzorg aan, waarbij de verzekeraar een aantal praktische beslommeringen uit handen neemt of de nabestaanden helpt om te gaan met het verdriet. Maar ook dat verschilt van verzekeraar tot verzekeraar.

Anders bij dienstverzekering

Eigenlijk zijn er twee grote groepen uitvaartverzekeringen. In bovenstaand geval gaat het om een kapitaalverzekering, daarnaast is er ook een dienstverzekering. Zo’n dienstverzekering is vooral in het buitenland heel populair, terwijl we hier eerder neigen naar een kapitaalverzekering. Bij zo’n dienstverzekering krijgen de nabestaanden een aantal diensten aangeboden. De inhoud van de verzekeringsovereenkomst is dan bepalend. Zo zal de verzekeraar bijvoorbeeld de kosten van vijftig rouwbrieven vergoeden, grafrust tot maximaal tien jaar of een doodskist met een maximale waarde. Bij het aangaan van de verzekering kan je zelf beslissen hoe groot de dekking dient te zijn. Bij de meeste verzekeraars is het zelfs mogelijk om ook de concessiekosten voor een echtgenoot te dekken. Onthoud natuurlijk wel dat hoe uitgebreider de dekking is, hoe hoger de premie uiteraard zal zijn. Nabestaandenzorg is bij een dienstverzekering standaard inbegrepen.

Hoe werkt de uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is geen spaarboekje en vanaf de eerste betaling van de premie ben je dan ook gedekt, op voorwaarde dat je natuurlijk ook blijft betalen. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de leeftijd en het verzekerd kapitaal.

Medische vragenlijst en wachttijd bij uitvaartverzekering

Bij sommige verzekeraars krijg je ook een medische vragenlijst voorgeschoteld en moet je eventueel een gezondheidsverklaring bezorgen, ook dergelijke zaken kunnen in een hogere premie resulteren of men kan een wachttijd opleggen. Zo’n wachttijd wordt wel vaker opgelegd. Dan krijgen de nabestaanden geen geld indien je tijdens de wachttijd komt te sterven. Een uitzondering daarbij is dan weer wanneer je zou sterven door een ongeval, dan wordt het verzekerde kapitaal wel gewoon uitbetaald.

Premie bij uitvaartverzekering

In de polis staat steeds het maximumaantal maanden waarin je de premie moet betalen. Die premie kan je vervolgens maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalen. Bij sommige verzekeraars kan je ook gewoon een eenmalige koopsom overmaken.

Uitsluitingen in de uitvaartverzekering

In elke verzekeringsovereenkomst zullen een aantal uitsluitingen worden opgenomen. In dergelijke gevallen zal de verzekeraar geen dekking verlenen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overlijden tijdens de wachttijd, maar dat zal heus niet de enige uitsluiting zijn. Ook hier is het een en ander afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar, maar een vergelijkende studie toont aan dat volgende uitsluitingen bijna standaard in de polis zijn voorzien:

Zelfmoord van de verzekerde;
2° Bijzondere luchtvaartongevallen (bv. valschermspringen, ballonvaren en deltavliegen);
3° Het oproerrisico bij opstand tegen overheden of gevestigde machten;
4° Het oorlogsrisico. Hier gelden vaak talloze nevenbepalingen waarbij toeristen die in een derde land aanwezig zijn waar ineens oorlog uitbreekt en waarbij de verzekerde “niet actief” aan de oorlog deelneemt, toch worden gedekt. Wie daarentegen vrijwillig reist naar een land waar er een gewapend conflict plaatsvindt, deelneemt aan de gevechten of indien het niet gaat om een vreemd land zal de uitvaartverzekering bijna nooit dekking verlenen;
5° Vrijwillige deelname aan misdrijven;
6° De gevolgen van geneesmiddelen, alcoholisme en toxicomanie;
7° Overlijden ten gevolge van dronkenschap, alcoholintoxicatie of het innemen van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen;
8° Natuurrampen;
9° Het gevolg van de blootstelling aan nucleaire straling, radioactiviteit of nucleaire explosies. Bij overlijden ten gevolge van ioniserende straling die wordt gebruikt voor medische behandelingen, zal men meestal wel dekking verlenen.

Verzekeringnemers nemen deze lijst met uitzonderingen zelden grondig door, terwijl ze daarom niet minder belangrijk zijn. Het klopt inderdaad dat het bij sommige uitzonderingen vooral gaat om uitzonderlijke gevallen. Geloof het of niet, maar in de praktijk drinken we allemaal al eens een biertje en dan kan ook een ongelovige Thomas onder een bus sukkelen. Waarna de dekking niet van toepassing is.

Is een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar?

Of een uitvaartverzekering al dan niet fiscaal aftrekbaar is, is afhankelijk van het type verzekering. De betaalde premies voor een dienstenverzekering zullen nooit fiscaal aftrekbaar zijn. Indien het daarentegen gaat om een kapitaalverzekering, kan dit wel het geval zijn. Echter zijn hier veel voorwaarden aan verbonden. Daarom informeer je best vooraf even bij jouw verzekeraar.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie