De burgerLeven & Wonen

Eenvoudiger uitvoeren nutswerken in gemene delen

Als een eigenaar nutswerken wenst uit te voeren aan zijn private kavel, dienen er vaak ook aanpassingen te gebeuren aan de gemene kavels. Denk bijvoorbeeld aan het doortrekken van kabels voor telecommunicatiemiddelen. Om die werken aan de gemene delen te mogen uitvoeren, was er tot op heden eerst een toelating van de algemene vergadering noodzakelijk. Die regeling wordt nu (vanaf: 12 juli 2018) aangepast om mede-eigenaars zo eenvoudiger toegang te geven tot de moderne energie- en telecommunicatiemiddelen.

Enkel voor nutswerken

De nieuwe regeling is inderdaad beperkt tot de zogenoemde nutswerken. Het gaat om het leggen, onderhouden of hernieuwen van kabels, leidingen en de bijhorende faciliteiten mits zij tot doel hebben de telecommunicatie-, energie- of waterinfrastructuur van de private kavel te optimaliseren. Bovendien moet het gaan om een privé-investering waarvoor de andere mede-eigenaars niet financieel worden aangesproken. Het logisch gevolg hiervan is dat de individuele mede-eigenaar volwaardig eigenaar is en blijft van de in de gemene delen gelegde infrastructuur. Ook op vlak van het aansprakelijkheidsrecht heeft dat zo zijn gevolgen.

Wettelijk en kosteloos recht

Het recht van de mede-eigenaar is een wettelijk en kosteloos recht. Wel dienen er nog steeds enkele formaliteiten te gebeuren. Zo moet de syndicus (of de andere eigenaars) minimaal twee maanden voorafgaand aan de start van de werken hiervan ingelicht te worden. Bij die aangetekende kennisgeving moet de mede-eigenaar beschrijven welke optimalisatie nagestreefd worden en is een rechtvaardiging ervan noodzakelijk.

De andere mede-eigenaars kunnen gedurende die periode van twee maanden verzet aantekenen tegen de vooropgestelde werken, indien:

  • De infrastructuur reeds aanwezig is in de genoemde gemene delen;
  • Indien de noodzakelijke werken of infrastructuur belangrijke schade zouden toebrengen aan het uitzicht van het gebouw, het uitzicht van de gemene delen, het gebruik van de gemene delen, de hygiëne van de gemene delen of de veiligheid van de gemene delen;
  • Indien de werken de infrastructuur niet optimaliseren;
  • Indien de werken de financiële lasten van de andere mede-eigenaars of gebruikers zouden verzwaren.

Geen geldig verzet?

Dan mag de mede-eigenaar de werken uitvoeren. Hierbij moet de hinder voor de andere bewoners echter beperkt worden. Zo zal men voorafgaand moeten overleggen met de mede-eigenaars of de syndicus en zal hij de noodzakelijke informatie dienen over te maken. Bovendien mogen zij de werken opvolgen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie