Milieu

Lampen met radioactieve stoffen? Welkom in België

Het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) heeft in zijn nieuw vrijstellingsbesluit op het regime van bijzondere vergunningen aangegeven dat bepaalde lampen met radioactieve stoffen niet langer als ‘gevaar voor de gezondheid’ worden aanzien.

Om welke stoffen gaat het?

Het gaat om de stoffen KR-85 en TH-232/282. Die eerste is een onstabiele radioactieve isotoop van krypton met een halveringstijd van ongeveer 10,8 jaar. Dergelijke radioactieve stoffen vinden we terug in specifieke lampen die onder andere gebruikt worden voor endoscopie, studiowerk, fluorescentiemicroscopie en lampen voor architecturale verlichtingsdoeleinden. Het vrijkomen van dergelijke radioactieve stoffen in onze atmosfeer en milieu kan nefaste gevolgen hebben.

Wat betekent deze vrijstelling?

Deze vrijstelling impliceert dat het transport, de invoer, de opslag en het bezit van dergelijke lampen niet langer aan een bijzondere vergunningsplicht onderworpen is. Die vrijstelling is echter beperkt tot  lampen die in het  Belgisch Staatsblad worden aangehaald en een maximale hoeveelheid radioactief krypton of thorium bevatten.

Te verantwoorden?

In een advies van de hoge gezondheidsraad werd aangegeven dat het gebruik van deze lampen als gerechtvaardigd moet geëvalueerd worden. De reden hiervoor is dat er momenteel nog geen alternatieven op de markt zijn en dat de dosisbelasting toch wel vrij beperkt is. Wel pleit de gezondheidsraad voor een gefaseerde afschaffing en verwacht het dat LED’s na verloop van tijd een geschikt alternatief zullen vormen. Een periodieke herziening is voor de hoge gezondheidsraad onontbeerlijk om de verspreiding van radioactiviteit in de atmosfeer te beperken.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie