Instellingen en organisatieWerk & Sociaal

Afschaffing beheerscomité voor de mijnwerkers: is de mijn verkeerd gesprongen?

Het Beheerscomité voor de mijnwerkers zal per 1 januari 2018 worden afgeschaft. De taken worden overgenomen door het beheerscomité van de dienst voor uitkeringen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Beheerscomité voor de mijnwerkers afgeschaft.Vanaf 1 januari 2018 wordt het Beheerscomité voor de mijnwerkers afgeschaft.

Tot op vandaag is er binnen de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV een zogenaamd Beheerscomité voor de mijnwerkers. Dit Beheerscomité voor de mijnwerkers zal echter vanaf 1 januari 2018 worden afgeschaft.

Wat is het beheerscomité voor de mijnwerkers

De Dienst voor uitkeringen van het RIZIV omvat tot op vandaag drie zogenaamde beheerscomités, namelijk het beheerscomité voor de algemene regeling, het beheerscomité voor zelfstandigen en het beheerscomité voor mijnwerkers. Ieder beheerscomité heeft hierbij zowel financiële als wetgevende, adviserende en beslissingsbevoegdheden.

Financiële bevoegdheden Wetgevende bevoegdheden Adviserende bevoegdheden Beslissingsbevoegdheden
Berekenen van het jaarlijks budget voor de uitkeringen

 

Bepalen van de wijze waarop de ziekenfondsen hun uitgaven moeten indienen en verantwoorden.

 

Voorwaarden vaststellen waarop de ziekenfondsen hun voorschotten kunnen krijgen op het uitkeringsbudget.

De berekeningswijze voor uitkeringen bepalen.

 

De voorwaarden vastleggen om een uitkering te kunnen krijgen.

 

De wijze waarop uitkeringen worden uitbetaald vastleggen.

 

De voorwaarden vastleggen om een onterecht uitbetaalde uitkering toch niet te moeten terugbetalen aan het ziekenfonds.

Voorstellen doen om, binnen haar bevoegdheden, de regelgeving te wijzigen. Beslissen of onterecht uitbetaalde uitkeringen terugbetaald moeten worden.

 

Beslissen om af te zien van een sancties wegens laattijdige aangifte van arbeidsongeschiktheid.

Waarom de afschaffing?

Het gaat in de praktijk om een logische vereenvoudigingsoperatie binnen het RIZIV. De mijnwerkers zijn immers al sinds 1 januari 2003 gelijkgesteld met het zogenaamde “algemene stelsel van de sociale zekerheid voor werknemers”.

Historisch had het beheerscomité voor mijnwerkers dan wel een belangrijke rol, maar in de praktijk was dat al lang te relativeren. Mijnwerkers, die vinden we bijna niet meer in België. Op 31 december 2016 bleken er nog slechts 57 Belgen recht te hebben op het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers. Te weinig om het beheerscomité voor de mijnwerkers nog langer in leven te houden.

Wie neemt de taken over?

Vanaf 1 januari 2018 zullen de taken van het beheerscomité voor de mijnwerkers worden overgenomen door het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen.

Geef een reactie