OrganenStaat & Bestuur

“Nieuw”: de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid

Ten gevolge van de Zesde Staatshervorming was er een herverdeling van de bevoegdheden inzake mobiliteit en verkeersveiligheid. Dat had ook zijn consequenties voor het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid. Vanaf 1 december 2017 zal daarom de vernieuwde Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid definitief van start gaan.

Per 1 december 2017 zal de vernieuwde Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid van start gaan. Het wordt de vervanger van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid. Zo valt althans te lezen in het KB betreffende de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid (B.S. 26/10/2017).

Wat blijft hetzelfde?

De basisprincipe van het vroegere Interministerieel Comité blijven behouden. Zo is het doel van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid nog steeds om overleg te organiseren tussen de verschillende instanties, informatie uit te wisselen en adviezen te formuleren ten behoeve van wijzigingen in de verkeer- of vervoerswetgeving. Die adviezen zijn vrijblijvend en de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid is nog steeds een onderdeel van de FOD Mobiliteit. Ook de werkingsprincipes van het vergaderingsproces zijn ongewijzigd gebleven.

Wat zal er veranderen?

Er zal moeten rekening gehouden worden met en nieuwe bevoegdheidsverdeling: heel wat federale bevoegdheden zullen nu bij de regio’s gelegd worden. Het aantal leden van zal van 24 naar 30 stijgen en er zullen ook extra leden afgevaardigd worden. Onder andere de Algemene Dienst Statistiek van de FOD economie, vertegenwoordigers van het BIVV, Agoria, Centrex Wegverkeer en FBBA zullen hun intrede doen.

Anderzijds verliezen enkele instanties hun zetel in de commissie, zoals de Ligue des Familles, de Groepering van Organismen voor de Controle van Automobielen en de Bond van Grote en Jonge gezinnen.

Vroeger was het de minister die de vertegenwoordigers diende aan te duiden. Nu zal de minister enkel nog de vertegenwoordiger van de lokale politie kunnen aanduiden.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie