InternationaalMilieu

Er komen Europese criteria voor groene ondernemingen

De Verordening 2020/852 van het Europees Parlement bepaalt aan welke criteria economische activiteiten moeten voldoen vooraleer er sprake is van ecologisch duurzame activiteiten. Ondernemingen die aan deze criteria voldoen, mogen zichzelf op Europese schaal een groene onderneming noemen.

Uniforme criteria om greenwashing te voorkomen

Momenteel hebben sommige landen eigen criteria op basis waarvan ondernemingen zichzelf een groene onderneming mogen noemen. Andere landen hebben helemaal geen criteria en dan speelt natuurlijk het consumentenrecht waarbij misleidende marktpraktijken verboden zijn. Hoe dan ook is zo’n ratjetoe aan regels niet wenselijk en werkt het greenwashing, de praktijk waarbij ondernemingen zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn, in de hand. Daar wil Europa nu verandering in brengen.

Criteria uit Verordening 2020/852

Opdat er sprake zou zijn van een ecologisch duurzame activiteit of belegging moet het aan één (of meerdere) milieudoelstellingen uit de Verordening 2020/852 voldoen. Het gaat om volgende milieudoelstellingen:

  • Mitigatie van klimaatverandering (verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en verbetering van de energie-efficiëntie)
  • Adaptie van klimaatverandering (verminderen van de ongunstige effecten van de klimaatverandering)
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • Transitie naar een circulaire economie
  • Preventie en bestrijding van verontreiniging
  • Bescherming en herstel van de biodiversiteit van ecosystemen, zoals bossen

Hoewel het volstaat dat de activiteit aan een van de milieudoelstellingen voldoet, geldt aanvullend de voorwaarde dat diezelfde activiteit geen ernstige(!) afbreuk doet aan de andere milieudoelstellingen waar het niet aan voldoet. Voor elke milieudoelstelling zal de Europese Commissie bovendien nog een aantal technische screeningscriteria opstellen.

Soms verplicht te gebruiken

Alle ondernemingen mogen de Europese criteria gebruiken om zich op Europese schaal een groene onderneming te noemen. In sommige gevallen is het echter verplicht om de criteria te hanteren. Dat is bijvoorbeeld het geval voor vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, verzekeraars en pensioenfondsen. Zij zijn verplicht om hun beleggers, op basis van de Europese criteria, te informeren over de mate van duurzaamheid van elke belegging.

De verordening treedt gefaseerd in werking.  Ten aanzien van de milieudoelstellingen “mitigatie van klimaatverandering” en “adaptie van klimaatverandering” treedt de verordening in werking op 1 januari 2022. Ten aanzien van de andere milieudoelstellingen treedt de verordening op 1 januari 2023 in werking.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie