FeaturedIn de pers

Er komen strenge regels voor reclame over online gokken

De reclamespotjes voor online gokkantoren zijn niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Tijdens de uitzending van een voetbalwedstrijd of op de radio: overal komen we ze tegen. De wetgever komt nu echter met strenge regels op de proppen. Enerzijds door strikte reclameregels op te leggen, anderzijds door online gokkers ook beter te beschermen.

Strengere regels online reclame voor online gokken

Aanbieders van online casino- of kansspelen mogen online alleen nog maar reclame aanbieden op de vergunde website waarop ze de spelen aanbieden of via gepersonaliseerde reclame.

Beperking inhoud reclame voor online gokken

De reclame die toegestaan is, mag niet zomaar eender wat vermelden. Zo geeft de wetgever concreet aan wat moet en wat zeker niet mag.

Verbodsbepalingen Verplichte vermeldingen
–          De reclame mag niet aanzetten tot overmatig spelen;

–          De reclame mag de winstkansen niet overschatten;

–          De reclame mag niet doen uitschijnen dat het een oplossing zou bieden voor financiële of persoonlijke problemen;

–          De reclame mag niet doen uitschijnen dat het gokken een alternatief is voor werken en sparen;

–          De reclame mag niet inspelen op de kwetsbaarheid van mensen met financiële problemen;

–          De reclame mag geen leningen voor het gokken, promoten;

–          De reclame mag geen sportclubs of sportlui tonen die deelnemen aan kansspelen of weddenschappen.

–          Er moet steeds concreet aangegeven worden vanaf welke leeftijd men mag deelnemen aan het online spel;

–          De reclame moet steeds duidelijk de vermelding “Gok met mate” opnemen.

Beperking reclame online gokken via andere kanalen

Men zal geen reclame voor online gokken meer mogen uitzenden tijdens live-uitzendingen en dit niet alleen op televisie, maar ook op de radio of online. Voor en na de wedstrijd stelt zich echter geen probleem. Hiernaast mag men enkel reclame maken voor online sportweddenschappen vanaf 20:00 uur, tenzij de betreffende sportwedstrijd overdag wordt uitgezonden. Bovendien mag elk reclameblok nog maar slechts één spot voor online sportweddenschappen bevatten. Daarbovenop moet ieder spotje ook nog eens een boodschap over verantwoord spelen bevatten.

Gokreclame mag eveneens niet meer getoond worden in een tijdspanne van vijftien minuten voor en na een kinder- of jeugdprogramma, net zoals tijdens het programma in kwestie.

Tot slot zal men niet langer reclame mogen maken op spelerstruitjes of het spelersmateriaal van minderjarige sportploegen.

Tip: Geen fan van reclame maar wil je zelf objectief verschillende online casino’s vergelijken? Neem dan een kijkje op de website CasinoScout.nl. Daar vind je alleen online casino’s die getest en 100% veilig en betrouwbaar zijn.

Meer regels om online gokkers te beschermen

Tot slot voert de wetgever nog een aantal regels in om de online gokkers beter te beschermen. Dat staat te lezen in het KB van 25 oktober 2018 betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten (BS 31 oktober 2018), dat grotendeels in werking treedt op 1 juni 2019.

In de eerste plaats zullen bepaalde vergunninghouders (klasse A+, B+ en F1) speellimieten moeten instellen en zal de speler zelf de mogelijkheid moeten hebben om het limiet te verlagen. De speler kan echter wel de mogelijkheid krijgen om een verhoging van de limiet aan te vragen, waarna de Kansspelcommissie de beslissing neemt. Hiervoor zal de Kansspelcommissie nagaan of de desbetreffende speler al dan niet als wanbetaler geregistreerd staat. Eveneens moet men de mogelijkheid tot tijdelijke zelfuitsluiting aanbieden.

Bovendien zal men ook strikt moeten controleren of de online spelers al dan niet toegang hebben tot het spel. Lees: ze moeten hun leeftijd controleren en nagaan of ze niet uitgesloten zijn omwille van pakweg hun beroep. Hiervoor mag de aanbieder niet enkel oordelen op basis van de door de speler meegedeelde informatie.

Tot slot zijn er nog een aantal andere bepalingen die de online speler moeten beschermen:

  • De aanbieder moet de klant informeren over de risico’s verbonden aan hun deelname;
  • Aangeboden bonussen mogen maximaal 250 euro per maand bedragen;
  • Men zal de speelrekening niet meer met een kredietkaart mogen opladen.

Geef een reactie