In de pers

Er komt een Brussels verbod op reclame voor huisdieren

In Brussel zal men vanaf 1 januari 2021 geen publiciteit meer mogen opnemen voor de verkoop van zoogdieren. Het gaat hierbij om de zoogdieren die in Brussel als huisdier mogen worden gehouden. Voor de verkoop van een goudvis, reptielen of pakweg wandelende takken geldt de reglementering dus niet. Het gaat niet om een algemeen verbod, maar ook wanneer het wél is toegestaan zijn er een aantal restricties.

Wanneer wel of niet reclame voor huisdieren?

Brusselse verenigingen zullen vanaf 1 januari 2021 geen reclame voor plaatselijke dierenwinkels meer mogen opnemen in:

  • De ledenboekjes;
  • De programmaboekjes voor culturele of sportieve evenementen.

Dit impliceert dat men alleen nog maar reclame voor huisdieren zal mogen opnemen in:

  • Gespecialiseerde tijdschriften; of op
  • Gespecialiseerde websites.

Verplichte vermelding waarschuwing

Naast bovenstaande beperking zal men op de gespecialiseerde tijdschriften en websites bij elke advertentie de volgende drie zinnen moeten opnemen:

Een dier is een levend wezen met gevoel en geen speelgoed. De aankoop of de adoptie van een dier vereist volle verantwoordelijkheidszin van de nieuwe eigenaar. Een dier achterlaten of verwaarlozen vormt een overtreding waarvoor strafrechtelijke vervolging ingesteld kan worden.”

Geef een reactie