Internationaal

Europa neemt strikte maatregelen tegen designerdrugs

Designerdrugs veroveren de Europese markten. Dergelijke nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) bootsen de effecten van bekende drugs na, maar werden voorheen niet op Europees niveau als drugs gedefinieerd. De Lidstaten zullen nu verplicht worden om ontdekte nieuwe psychoactieve stoffen ( NPS )  meteen te melden opdat snel, efficiënt en uniform kan opgetreden worden.

Noot: In België is de regeling soepeler. Hier werden recent al  “groepen van psychoactieve substanties” op de verboden lijst opgenomen, waardoor niet ieder apart product in een wet moet worden opgesomd. Dit zorgt ervoor dat de overheid sneller kan optreden.

Beslissing 1: NPS zijn drugs

In zijn Richtlijn 2017/2103 definieert Europa de nieuwe psychoactieve stoffen ( NPS ) expliciet als drugs. Het vraagt de lidstaten ook om hun strafrecht in die zin aan te passen. Om een en ander duidelijk te maken heeft Europa alvast een bijlage toegevoegd met alle stoffen die zij als drugs aanziet. Een voorbeeld van zo’n stof is Paramethoxymethylamfetamine, een gevaarlijk en riskant bestanddeel van goedkope XTC-pillen. Verwacht wordt dat de lijst steeds langer zal worden.

In diezelfde richtlijn geeft Europa nu ook mee wat de procedure is en welke criteria spelen om een stof al dan niet als drugs te definiëren.

Beslissing 2: de Lidstaten moeten beter communiceren

In Verordening 2017/2101 geeft Europa aan dat de Lidstaten verplicht het Europees Waarschuwingscentrum en Europol moeten verwittigen indien ze nieuwe psychoactieve stoffen ( NPS ) ontdekken. Op die manier kunnen zij de andere landen in Europa voor het bestaan ervan waarschuwen en kan er sneller worden opgetreden.  Uiteindelijk zal de Europese Commissie, op basis van een omstandig risicobeoordelingsverslag, kunnen beslissen om de ontdekte nieuwe psychoactieve stoffen ( NPS )  op te nemen in de definitie van ‘drug’.

Niet meer dit jaar

De bepalingen zullen van toepassing zijn vanaf 23 november 2018. Alle lidstaten zullen tot dan krijgen om de nodige stappen te zetten en de wetgeving aan te passen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie