EconomieFiscaal

Fiscus kan zien hoeveel geld belastingplichtigen op hun rekening hebben staan

Sinds begin dit jaar kan de fiscus eenvoudig in het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België het saldo raadplegen van alle bank- en zichtrekeningen. Ook het saldo van de geglobaliseerde bedragen van sommige financiële contracten valt nu onder het toeziend oog van de fiscus. Dat is niet naar de zin van sommige oppositiepartijen.

Alle bankinformatie in een databank

De CAP-databank bevat verschillende gegevens van de contracten bij financiële instellingen in België. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om natuurlijke personen of rechtspersonen en of zij al dan niet in België zijn gevestigd. De CAP-databank bevat onder meer informatie over de identiteit van elke cliënt, het soort contract dat de cliënt heeft met de financiële instelling, de bankrekeningnummers en de eventuele volmachtdragers van deze rekeningen. Banken zijn al langer verplicht om deze informatie door te spelen.

Fiscus ziet hoeveel geld je op je rekening hebt

Voorheen kon de fiscale administratie ook al toegang krijgen tot gegevens uit de CAP-database, maar dan enkel in specifieke situaties zoals bij aanwijzingen van fiscale fraude. De regering-De Croo had eerder al aangegeven dat ze dit wilden uitbreiden met de saldi van de bank- en betaalrekeningen, wat nu dus een feit is. Eerder stuitte het een en ander tegen een negatief advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywaakhond in ons land. Zo’n advies is echter niet bindend.

De nieuwe mogelijkheden van de fiscus gaan ver, want de fiscus kan het saldo zowel raadplegen voor het invorderen van belastingschulden als voor de verificatie van de verschuldigde belastingen, indien er reeds een voorafgaand onderzoek is gevoerd. Deze nieuwe mogelijkheid maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vooraf te bepalen of een derdenbeslag wel wenselijk is. Ook onderzoek naar bijvoorbeeld zwart geld zal zo eenvoudiger verlopen.

Niet naar de zin van oppositiepartijen

In de praktijk knabbelt de wetgever dus aan het bankgeheim, iets waar de oppositiepartijen van huiveren. Je moet daarbij wel weten dat ze dat niet per se doen omdat ze veel om je privacy geven. Zo had oppositiepartij N-VA tijdens de formatiepoging met de PS bijvoorbeeld zelf al een gelijkaardige maatregel op tafel gelegd.

Het grootste probleem is in feite dat sommige oppositiepartijen liever niet hebben dat het partijen als Groen en Ecolo, grote voorvechters van een vermogensbelasting, al te makkelijk wordt gemaakt om zicht te krijgen op het vermogen van de Belgen. Door aan het bankgeheim te knagen, wordt zo’n vermogensbelasting per slot van rekening alleen maar eenvoudiger te realiseren en wordt de stap steeds kleiner en kleiner.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie