Dossier coronavirusIn de persInternationaalWerk & SociaalWerk en ontslag

Franse grensarbeiders mogen ondanks coronamaatregelen in België werken

Ook in Frankrijk gelden er strikte coronamaatregelen en het land is in lockdown. Werknemers mogen er zich wel nog steeds naar het werk verplaatsen, maar de Franse grenzen zijn gesloten. Omdat daardoor werknemers die in Frankrijk wonen en in België werken niet aan de slag zouden kunnen, werd er aan een oplossing gewerkt.

Certificaat van de werkgever

De federale overheid heeft nu een certificaat opgesteld dat de Franse werknemer de toelating geeft om de Frans-Belgische grens over te steken. De werkgever moet het certificaat invullen en bewijst de arbeidsrelatie. Het certificaat, dat logischerwijs in het Frans is opgesteld, moet volgende gegevens bevatten:

  • Identificatie- en contactgegevens van de werkgever
  • Adres van de werkgever waarheen de Franse werknemer zich mag verplaatsen
  • Adres- en identificatiegegevens van de werknemer

Zowel de werkgever als de werknemer moeten het certificaat ondertekenen.

Geldig gedurende de tewerkstelling

Het certificaat is enkel geldig gedurende de periode van de tewerkstelling. Het mag ook enkel worden gebruikt om de grens over te steken in functie van de professionele activiteiten, hoewel het certificaat geen gegevens bevat omtrent de specifieke arbeidstijden. Desondanks mag het bijvoorbeeld niet worden gebruikt om in België inkopen te doen.

Het ‘Certificat prouvant la nécessité de traverser la frontière pour les travailleurs frontaliers résidant en France’ kan je downloaden via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (pdf).

Geef een reactie