Dossier coronavirusIn de persWerk & SociaalWerk en ontslag

Gratis vrijwilligersverzekering voor Vlaamse coronavrijwilligers

De coronacrisis lokt bij veel mensen een vorm van solidariteit uit. Zij lopen echter het risico dat ze net door hun solidariteitsactie schade oplopen of een ander schade berokkenen. Voor vrijwilligers die bij een vereniging werken bestaat er daarom al langer een vrijwilligersverzekering waarvan Vlaanderen de premie betaalt. In het kader van de coronacrisis zal Vlaanderen dat nu ook doen voor de vrijwilligers bij spontane solidariteitsacties, hoe groot of klein die acties ook zijn.

Normaal geen dekking door vrijwilligersverzekering

In Vlaanderen is er al langer een gratis vrijwilligersverzekering. Deze gratis vrijwilligersverzekering kon echter alleen door organisaties worden aangevraagd en dit voor maximaal 1.000 vrijwilligersuren per 12 maanden. De verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de buitencontractuele aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Er waren wel talloze uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld voor vrijwilligers in de gevechtssport of voor vrijwilligers die in de Verenigde Staten actief zijn.

Het nadeel van die vrijwilligersverzekering is dat enkel vrijwilligers die via een vereniging vrijwilligerswerk uitoefenen dekking krijgen. Wie dus zelf een initiatief opzet en boodschappen haalt voor kwetsbare buren in het appartementsgebouw of de hond uitlaat van een oudere of thuis mondmaskers maakt, viel niet onder de gratis vrijwilligersverzekering.

Uitbreiding naar vrijwilligers inzake de coronacrisis

De Vlaamse Overheid heeft er nu voor gezorgd dat alle vrijwilligers die op eigen houtje initiatieven op poten zetten in het kader van de vertraging van het coronavirus, zich eveneens gratis kunnen laten verzekeren. De voorwaarde is wel dat het gaat om een onbezoldigde inzet. Het volstaat om je in te schrijven via de website vlaanderenvrijwilligt.be om gedurende de volledige actieperiode, die momenteel loopt tot en met 3 april 20:00 uur, verzekerd te zijn.

Let wel op, want enkel activiteiten tussen 08:00 uur en 20:00 uur zijn gedekt. Bovendien moet je schadegevallen binnen de 24 uur melden aan het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw (via verzekering@vsvw.be). Onthoud ook dat de verzekering de besmetting door het coronavirus (en de gevolgen daarvan) niet dekt, maar bijvoorbeeld wel dekking verleent wanneer je tijdens het doen van de boodschappen ten val zou komen.

De vrijwilligersverzekering kost Vlaanderen € 0,35 per dag per vrijwilliger. Men schat de totale prijs van de maatregel op 75.000 euro.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie