De burgerEconomieLeven & Wonen

Geen architect meer nodig voor bouw veranda of technische cabine (Vlaanderen)

Voor een aantal kleine bouwwerken is er geen tussenkomst van de architect noodzakelijk. Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 november 2018, voegt nu nog twee uitzonderingsgronden toe. Het gaat met name om de bouw van een veranda en een technische cabine. De nieuwe bepalingen traden gisteren (22 november 2018) in voege.

Geen architect nodig voor kleine bouwwerken

Al voor 22 november 2018 was de tussenkomst van een architect voor een aantal kleine bouwwerken niet nodig. Het gaat met name om kleine gebouwen. Zo’n kleine gebouwen hebben steeds een oppervlakte van maximaal 40m² en een maximale hoogte van drie of vier meter.

Het gaat onder andere om het optrekken van volgende kleine bouwwerken zonder tussenkomst van de architect:

  • Een dierenhoek met bijhorende afrastering;
  • Een duiventil;
  • Een volière;
  • Een tuinhuis
  • Een bergplaats;
  • Een garage of carport;
  • Een serre.

Nu voegt men daar nog twee andere kleine bouwwerken aan toe:

  • Een veranda of een overdekt terras;
  • Een technische cabine.

Oprichten veranda zonder tussenkomst architect

Opdat een veranda zonder tussenkomst van de architect kan worden opgericht, moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het in de eerste plaats gaan om een klein gebouw (zie eerder). Hiernaast mag het niet tot doel hebben om constructieproblemen op te lossen bij een aanpalend gebouw of om hun stabiliteit te wijzigen.

Hiernaast moet de veranda (of de soortgelijke constructie) uit minimaal 75% glas of doorzichtig materiaal bestaan.

Oprichten technische cabine zonder tussenkomst architect

Het feit dat technische cabines nu ook zonder tussenkomst van de architect kunnen worden opgericht, is vooral een aanpassing aan de hedendaagse realiteit. Dergelijke cabines worden immers nog maar zelden gemetst: het gaat bijna altijd om modulaire cabines. En ook als ze gemetst worden, is de tussenkomst van de architect al heel beperkt. Dat heeft te maken met het ontbreken van concrete eisen ten aanzien van dergelijke technische cabines.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie