EconomieFiscaal

Giften via betaalplatform toch fiscaal aftrekbaar

Wanneer je privé een gift doet aan een erkende vereniging krijg je van die vereniging een attest. Dit attest geeft vervolgens, onder een aantal voorwaarden, recht op een belastingvermindering van 45%. Lange tijd kon een gift die betaald werd via een online betaalplatform zoals Paypal echter niet fiscaal in mindering worden gebracht. Dat volgde uit diezelfde voorwaarden. Daar bracht de minister van Financiën, Alexander De Croo, recent verandering in.

Belastingvermindering voor giften

De belastingvermindering voor giften is er enkel voor erkende instellingen. Die erkenning kunnen ze krijgen van de Minister van Financiën, maar kan ook volgen uit de wet. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval voor de Koninklijke Muntschouwburg, het Rode Kruis van België of de Koning Boudewijnstichting.

Daarnaast moet het gaan om een gift van minimaal veertig euro per kalenderjaar en per vereniging, moet je een kwijtschrift ontvangen en moet de gift van de schenker komen (lees: niet het gevolg zijn van een collectieve geldinzameling). Ten slotte moet er natuurlijk ook sprake zijn van een gift. Dit laatste is niet het geval indien je een tegenprestatie krijgt, zoals een mooie knuffel.

Beperkte belastingvermindering voor giften

Is er aan de voorwaarden voldaan? Dan heb je recht op een belastingvermindering van 45%. Echter mag het totaal van de giften waarvoor een vermindering wordt toegekend nooit meer bedragen dan:

  • 10% van de netto-inkomsten; of
  • € 392.200 (aanslagjaar 2020).

In de belastingaangifte moet wel steeds het totaal van alle giften die aan de voorwaarden voldoen, worden ingevuld. De administratie zal zelf nagaan of deze grensbedragen niet zijn overschreden en zal het belastingvermindering eventueel beperken.

Nu ook fiscale aftrek giften via betaalplatformen

Om aanspraak te maken op de fiscale aftrekbaarheid was het vroeger noodzakelijk dat de betaling rechtstreeks aan de erkende organisatie gebeurde. Het mocht met andere woorden niet gebeuren via betaalplatformen als Paypal of Mollie en ook niet via crowdfundingplatformen. Men moest dus zelf de storting uitvoeren en dat zorgt toch voor een onlogische drempel.

Daarom werd de regeling aangepast en is dat nu wel toegestaan. In dit geval is er wel een bijkomstige voorwaarde ten aanzien van de organisatie die boekhoudkundig duidelijkheid moet verschaffen met betrekking tot het brutobedrag, de ingehouden transactiekosten door het betaalplatform en het nettobedrag van de gift. Maar dat is natuurlijk niet jouw zorg.

 

Geef een reactie