BoeteStrafWerk & SociaalWerk en ontslag

Grensbedragen boete voor sluikwerk gepubliceerd

In een eerder artikel had ik het al over de vernieuwde bestraffing van sluikwerk. Vroeger resulteerde sluikwerk immers altijd in een strafrechtelijke vervolging, terwijl sinds 1 juni 2019 ook waarschuwingen en minnelijke schikkingen mogelijk zijn. Nu zijn de minimum- en maximumbedragen voor de minnelijke schikking gepubliceerd.

Wat is sluikwerk?

Sluikwerk is de zelfstandige variant op zwart werk, namelijk: het uitvoeren van een zelfstandige activiteit zonder bij de KBO te zijn ingeschreven. Dit werd vroeger automatisch vervolgd, met hoge boetes en eventueel zelfs (voorwaardelijke) gevangenisstraffen tot gevolg. Nu zou er vaker voor een minnelijke boete voor sluikwerk worden gekozen.

Boete voor sluikwerk in België

De wetgever geeft de directeur-generaal van de Economische Inspectie vrij veel vrijheid. De directeur-generaal (of, bij diens afwezigheid, de adviseur-generaal) beslist zelf of hij al dan niet een boete voor sluikwerk oplegt. Hoe dan ook moet het voorstel tot minnelijke schikking binnen de zes maand volgend op het proces-verbaal bij de overtreder aankomen. De wetgever geeft de directeur-generaal wel erg ruime grensbedragen mee:

  • De boete voor sluikwerk moet minimaal 26 euro bedragen;
  • De boete voor sluikwerk mag maximaal 4.000 euro

Wanneer een overtreder het toezicht verhindert, worden de grensbedragen wel opgeschroefd:

  • Boete voor verhinderen toezicht op sluikwerk moet minimaal 100 euro bedragen;
  • Boete voor verhinderen toezicht op sluikwerk mag maximaal 8.000 euro bedragen.

Wat na de boete voor sluikwerk?

Na het betalen van de boete voor sluikwerk volgt er geen strafrechtelijke vervolging. Uiteraard behouden de andere instanties wel nog steeds hun vorderingsmogelijkheden. De RSVZ en de btw kunnen bijvoorbeeld nog steeds boetes opleggen of terugvorderingen uitvoeren. Betaal je de boete voor sluikwerk niet of ontving je geen boete voor sluikwerk, dan gaat het dossier naar de procureur des Konings. De procureur des Konings gaat vervolgens na of een vervolging opportuun is en onderneemt indien nodig verdere stappen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie