Werk & SociaalWerk en ontslag

Hoe zit het met de overdraagbaarheid van niet-opgenomen vakantiedagen?

Het kalenderjaar nadert opnieuw zijn einde en veel medewerkers zijn nog naarstig vakantiedagen aan het inplannen, omdat ze die vakantiedagen in 2020 dreigen te verliezen. In welke mate mag een werkgever de overdraagbaarheid van niet-opgenomen vakantiedagen verbieden en hoe zit dat nu weer met de Europese wetgeving hieromtrent?

Niet-overdraagbaarheid van vakantiedagen

In de Belgische wetgeving staat duidelijk dat de vakantie moet worden toegekend binnen de twaalf maanden die volgen op het vakantiedienstjaar. Concreet geeft de Belgische wetgeving dan ook aan dat de vakantiedagen niet overdraagbaar zijn. Wel zijn de niet-opgenomen vakantiedagen nog steeds uitbetaalbaar. Ten laatste op 31 december van het jaar dat volgt op het vakantiedienstjaar moet de werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen dan ook uitbetalen.

Het staat de werkgever natuurlijk vrij om gunstigere afspraken te maken. Zo kan een werkgever in een arbeidsovereenkomst of een afzonderlijk geschrift opnemen dat een aantal niet-opgenomen vakantiedagen toch overdraagbaar zijn. Ook in sommige cao’s zijn dergelijke gunstige afspraken opgenomen. Indien je daar als werknemer over twijfelt, contacteer je best even je vakbond die als geen ander op de hoogte is van de toepasselijke afspraken en cao’s hieromtrent.

Anders bij niet-opgenomen vakantiedagen door arbeidsongeschiktheid

Het Europees Hof van Justitie heeft eerder al aangegeven dat de Belgische wetgeving hier en daar conflicteert met de Europese regels. Het gaat met name om de situatie waarbij een werknemer zijn vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen omdat hij arbeidsongeschikt was. Deze werknemer mag de niet-opgenomen vakantiedagen wel overdragen naar het volgende jaar, ongeacht wat er in de Belgische wetgeving staat. Bovendien behoudt de werknemer ook het recht op vakantiegeld.

Dit is echter anders wanneer het gaat om extralegaal verlof dat de vier wettelijk verplichte weken te boven gaat. Dergelijke extralegale verloven vallen niet binnen de bevoegdheid van het Europees Hof van Justitie, waardoor de nationale wetgeving van toepassing blijft. Hier is de niet-overdraagbaarheid de regel, ook indien de niet-opname het gevolg is van een overmachtssituatie zoals arbeidsongeschiktheid. Maar ook hier kan een cao, overeenkomst of reglement dat natuurlijk anders bepalen.

Geef een reactie