EconomieZelfstandig & Vennootschap

Het boekenonderzoek zal in de toekomst digitaal verlopen

Er is een nieuw wetsvoorstel ingediend dat de fiscus nodeloze verplaatsingen moet besparen. Zo zal de fiscus niet langer verplicht ter plekke moeten komen om alle bestanden op een USB-stick te zetten, maar zal hij de belastingplichtige kunnen vragen om ze digitaal naar hem door te sturen. Het gaat nog maar om een wetsvoorstel en het is nog niet duidelijk wanneer deze wijziging er zal komen, laat staan hoe de exacte regels er vervolgens uit zullen zien.

Huidige regeling: fiscus moet steeds ter plaatse komen

De belastingplichtige is verplicht, zowel wat de inkomstenbelasting als de btw betreft, om op verzoek van de fiscaal controleur zijn boeken en bescheiden voor te leggen. Enkel zo kan de fiscus controleren of alles wel correct is aangegeven en betaald. Het is meteen ook de reden waarom er een bewaarplicht op deze documenten rust.

De verplichting om de documenten op verzoek van de fiscus voor te leggen, stopt wel op dit punt. Dit wil zeggen dat men ze moet voorleggen, maar dat de belastingplichtige geen draagplicht heeft. De belastingplichtige hoeft ze dus niet naar het kantoor van de fiscus te brengen, maar de fiscus moet zelf ter plaatse komen om ze te bekijken. Dit is dan weer de reden waarom de documenten op een specifieke locatie moeten worden bewaard. Natuurlijk mag de fiscus wel altijd even vriendelijk voorstellen om ze naar het kantoor te brengen en kan de belastingplichtige het al even vriendelijk afwijzen.

De fiscus die ter plaatse komt, mag geen kopieën van stukken eisen en moet ze ter plekke bekijken. Enkel digitale bestanden mag hij wel kopiëren. Hij mag dan ook vragen om in zijn bijzijn kopieën te maken van deze digitale bestanden. In deze digitale tijden is dit ook hoe het vaak loopt: de fiscus komt ter plaatse, vraagt de bestanden op een USB-stick te zetten en vertrekt vervolgens naar het volgende adres.

In de toekomst misschien met een digitaal platform

Ondanks de digitale mogelijkheden is de fiscus dus nog steeds verplicht om zich te verplaatsen en ter plaatse te komen, gewoon om de belastingplichtige kopietjes te laten maken op een USB-stick. Ecologisch is dat niet verantwoord en ook de coronapandemie heeft de wetgever tot nadenken gezet. In het nieuwe wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen stelt men dan ook een wijziging voor.

Zo zou een bepaling worden voorzien waarbij de belastingplichtige de digitale bestanden niet langer hoeft te kopiëren naar een digitale drager, maar ze op verzoek van de fiscus naar een elektronisch platform van de FOD Financiën moet opladen. Tegenwoordig heeft iedereen toch al internet en zijn ook de aangiften al via internet te doen. Het is dan weinig logisch dat het boekenonderzoek nog volledig offline moet verlopen. Voor bestanden die niet digitaal beschikbaar zijn, moet de fiscus zich echter wel nog steeds verplaatsen.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie