Internationaal

Het woordmerk “Anne Frank” is vervallen

Op 22 december 1999 heeft de Anne Frank Stichting het woordmerk “Anne Frank” gedeponeerd voor drukwerk, onderwijs en het verstrekken van politieke en sociale informatie. Echter werd een verzoek tot vervallenverklaring bij het EUIPO  (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie) ingediend door het Anne Frank Fonds.

Verzoek tot vervallenverklaring

Het Anne Frank Fonds haalde aan dat het woordmerk “Anne Frank” gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal werd gebruikt binnen de Europese Unie. Volgens het EUIPO is er sprake van normaal gebruik indien het merk wordt gebruikt om de identiteit te waarborgen van de oorsprong van de diensten en goederen waarvoor het werd geregistreerd, om zo een markt ervoor te creëren. Het droeg de Anne Frank Stichting dan ook op om het normaal gebruik van haar merk aan te tonen.

Was er sprake van normaal gebruik?

De Anne Frank Stichting kwam met verschillende elementen op de proppen om het normale gebruik van het woordmerk “Anne Frank” te bewijzen:

  • De publicatie van het werk “Fifty Questions on Antisemitism” waarin als auteur het “Anne Frank House” werd aangehaald;
  • Kopieën van het magazine “Anne Frank Krant”;
  • Publicaties van de “Anne Frank Journal” door het “Anne Frank House”;
  • Flyers en brochures die door het “Anne Frank Zentrum” werden gemaakt en die werden gebruikt om boeken, dvd’s en tentoonstellingen te promoten.

Louter indicatie of illustratie

Volgen het EUIPO was het gebruik van de naam “Anne Frank” op boeken of dvd’s geen normaal gebruik van een merk. Consumenten beschouwen de naam immers als een illustratie of een indicatie van de inhoud van het materiaal dat rond het verhaal van Anne Frank is ontwikkeld. En dus niet als merk.

Wijziging van het geregistreerde merk “Anne Frank

Volgens het EUIPO was er bij de aanduiding “Anne Frank Zentrum” en het “Anne Frank House” wel degelijk sprake van een gebruik van een merk. Volgens het EUIPO is er echter sprake van een duidelijk verschil tussen “Anne Frank Zentrum” en “Anne Frank House” ten opzichte van het woordmerk “Anne Frank”. Daar “Anne Frank” een persoonsnaam is en verwijst naar een welbepaald individu, terwijl de andere benamingen verwijzen naar instellingen. Volgens het EUIPO geldt dezelfde redenering ook voor de magazines en tijdschriften “Anne Frank Krant”, “Anne Frank Journal” en “Anne Frank Zeitung”. Geen normaal gebruik van het merk “Anne Frank”, besloot het EUIPO dan ook.

Het woordmerk “Anne Frank” is vervallen

Het EUIPO kon niet anders dan oordelen dat het normaal gebruik van het merk “Anne Frank” onvoldoende werd aangetoond voor alle producten en diensten waarvoor het merk was geregistreerd. Daarom oordeelde het EUIPO dat het uniemerk “Anne Frank” vanaf 16 december 2014 vervallen was.

 

Geef een reactie