EconomieZelfstandig & Vennootschap

Hoe Incoterms kiezen als verkoper?

Bij internationale handelstransacties maken we vaak gebruik van Incoterm-regels. Deze regels leggen dan praktische zaken vast zoals de levering, het transport en de verzekeringen. Via de Incoterm-regels verkleinen we het risico op juridische complicaties.

Anderzijds zijn er heel wat mogelijke voorwaarden die we via onze voorwaarden van toepassing kunnen verklaren. De keuze lijkt niet eenvoudig en dus trachten wij verduidelijking te brengen.

DDP: Franco inclusief rechten

Hierbij heeft de verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan indien de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar werden gesteld. Het is de verkoper die het risico draagt en de nodige belastingen moet betalen.

 • De verkoper draagt de kosten en risico’s totdat de goederen bij de koper worden afgeleverd;
 • De verkoper brengt de goederen op de uiteindelijke plaats van bestemming;
 • De verkoper overhandigd de goederen en denkt niet dat de betaling hiermee in gevaar komt;
 • De verkoper kan de nodige invoervergunningen verkrijgen en de verklaringsformaliteiten vervullen;
 • De verkoper kan de BTW recupereren.

DAP: Franco ter plaatse

Dit is een non-maritieme conditie waarbij de verkoper het transportheft in handen heeft en het transportrisico draagt. DAP kan gebruikt worden wanneer je voldoet aan de “voorwaarden” van de DDP Incoterm-regels maar de BTW niet kunt recupereren of de nodige invoervergunningen niet kan verkrijgen.

CFR: Kostprijs en vracht

Bij deze Iconterm-regels moet je als verkoper de kosten en het transport betalen om de goederen naar de bestemmingshaven te brengen. Het risico van verlies of schade ligt daarentegen bij de koper van zodra de goederen aan boord gaan van het schip.

 • De verkoper wenst niet alle kosten en risico’s te dragen, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is wel bereid om het vervoer te organiseren;
 • De bestemming is een zeehaven;
 • De goederen reizen onder B/L of via een niet-verhandelbare zeevrachtbrief;
 • De goederen worden niet in een container vervoerd.

CPT: Vrachtvrij tot

Volgens deze Incoterm-regels zal de verkoper de vrachtprijs betalen voor het vervoer van de goederen naar de bestemming en gaat het risico over van zodra de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Dit kan ook gebruikt worden buiten het zeevervoer en het binnenvaartverkeer. Verder vertoont het grote gelijkenissen met de Incoterm-regels omtrent CFR (kostprijs en vracht).

 • De verkoper wenst niet alle kosten en risico’s te dragen, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is bereid om het vervoer te organiseren;
 • De plaats van bestemming is geen zeehaven OF de goederen reizen niet onder B/L OF de goederen reizen niet onder niet-verhandelbare zeevrachtbrief OF de goederen worden in een container vervoerd.

FOB: Vrij aan boord

Binnen dit Incoterm-systeem is het de verkoper die zorgt voor de factuur, de verpakking en de douaneformaliteiten. De verkoper draait ook op voor de kosten en is verantwoordelijk voor alle risico’s tot over de reling van het schip. Wanneer de goederen aan boord van het schip zijn geplaatst, dan heeft de verkoper aan zijn leveringsplicht voldaan.

 • De verkoper wenst niet alle risico’s en kosten te dragen, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is niet bereid om het vervoer te organiseren en de vracht te betalen;
 • De verkoper wil de goederen naar de plaats van het vertrek van het internationaal vervoer brengen;
 • De goederen worden niet via land, lucht, spoor of container vervoerd;
 • De goederen worden overgedragen aan de koper aan boord van het zeeschip.

FAS: Vrij langszij schip

Hier zal de verkoper zorgen voor de factuur, de verpakking en de kosten tot langszij het schip. Vanaf daar moet de koper zelf een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt de koper alle risico’s van verlies of schade. De koper moet ook een zeetransportverzekering afsluiten om het risico voor de verkoper te dekken tijdens het vervoer. Het is de koper die de verzekeringspremie moet betalen.

 • De verkoper wenst niet alle risico’s en kosten te dragen, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is niet bereid om het vervoer te organiseren en de vracht te betalen;
 • De verkoper wil de goederen naar de plaats van het vertrek van het internationaal vervoer brengen;
 • De goederen worden niet via land, lucht, spoor of container vervoerd;
 • De goederen worden niet overgedragen aan de koper aan boord van het zeeschip;
 • De goederen worden wel overgedragen langszij het zeeschip (bv. op binnenschip).

FCA: Vrachtvrij tot vervoerder

Ook hier zorgt de verkoper voor de goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning en douaneformaliteiten en dit tot aan de carrier. De verkoper levert de goederen en draagt ze over op de plaats of het punt als overeengekomen. Is er geen punt overeengekomen, dan kan de verkoper binnen de plaats of het gebied kiezen waar de overdracht van aansprakelijkheid zal gebeuren.

 • De verkoper wenst niet alle risico’s en kosten te dragen, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is niet bereid om het vervoer te organiseren en de vracht te betalen;
 • De verkoper wil de goederen naar de plaats van het vertrek van het internationaal vervoer brengen;
 • De goederen worden via land, lucht, spoor of container vervoerd OF ze worden niet via een van deze wijzen vervoerd maar de goederen worden niet overgedragen aan de koper aan boord van het zeeschip en ook niet langszij het zeeschip.

EXW: At fabriek

Dit systeem is het interessantst voor de verkoper. De verkoper levert de goederen in zijn bedrijfsband en heeft de minste verantwoordelijkheid. Hij heeft enkel een leveringsplicht ter plaatse en moet tevens de factuur (of het EDI-bericht) afleveren alsook een minimale verpakking voorzien. De koper wordt hier ook aansprakelijk voor het laden en de formaliteiten bij de douane.

 • De verkoper wil niet alle kosten en risico’s dragen totdat de goederen bij de koper zijn afgeleverd, ook niet tijdens het vervoer;
 • De verkoper is niet bereid om het vervoer te organiseren en de vracht te betalen;
 • De verkoper wil de goederen niet naar de plaats van vertrek van het internationaal transport brengen;
 • De verkoper wil niet de noodzakelijke uitvoerformaliteiten vervullen.

Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie