Straf

Hoe komt het dat ik een blanco uittreksel uit het strafregister krijg?

Veel werkgevers vragen een blanco attest van goed gedrag en zeden. Als alles goed is, is het uittreksel blanco. Als je in het verleden al eens het een en ander mispeuterd hebt, is dat uiteraard niet automatisch het geval. Toch kan je ook dan, misschien wel tot je eigen verbazing, een blanco attest krijgen. Hoe kan dat? Het belangrijkste om te weten is dat niet alles wat op je “strafblad” (strafregister) staat, ook op het uittreksel komt te staan.

Alle veroordelingen komen in je strafblad

Telkens wanneer je door de rechtbank veroordeeld wordt, komt die veroordeling in principe ook op je strafregister terecht. Hierop bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Wordt opgenomen in het strafregisterWordt niet opgenomen in het strafregister
·         Strafrechtelijke veroordelingen (politiestraf, correctionele straf of criminele straf), ook als het gaat om een straf met uitstel

 

·         Beslissingen tot opschorting van de uitspraak, ook als het niet gekoppeld is aan voorwaarden

·         Minnelijke schikkingen

·         Beslissingen tot internering

·         Herroeping van uitstel of opschorting

·         Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

·         …

·         Minnelijke schikkingen bij verkeersovertredingen

 

·         GAS-boetes, tenzij wanneer je beroep aantekent bij de politierechtbank en de politierechter het beroep ongegrond verklaart

Dit kan een eerste verklaring zijn waarom je alsnog een blanco uittreksel krijgt.

Uittreksel van het strafregister is beknopter

Het is bovendien niet omdat iets in het strafregister staat, dat het ook op het uittreksel terug te vinden is. Wat al dan niet wordt opgenomen, is afhankelijk van het model.

Het eerste model is het standaardgetuigschrift dat je bijvoorbeeld opvraagt op vraag van een particulier of een werkgever. Hierop worden een aantal zaken niet vermeld. Ook op het derde model staan ze niet.

 • Veroordelingen door de Jeugdrechtbank
 • Arresten van eerherstel en de veroordeling waarop het eerherstel betrekking heeft
 • Beslissing tot opschorting van de uitspraak van een veroordeling
 • Vaststelling van het verval van de strafvordering door de betaling van een minnelijke schikking
 • Veroordeling tot een werkstraf
 • Veroordeling tot een straf onder elektronisch toezicht
 • Beslissingen waarbij je wordt vrijgesproken
 • Een aantal vonnissen die meer dan drie jaar geleden zijn uitgesproken, op voorwaarde dat je niet uit je rechten werd ontzet of van de nationaliteit vervallen werd verklaard voor een periode van meer dan drie jaar:
  • Gevangenisstraf van maximaal zes maanden
  • Eenvoudige schuldverklaring
  • Geldboete van maximum 500 euro
  • Geldboetes, ongeacht het bedrag, op grond van de Wegverkeerswet

Het tweede model (“minderjarigenmodel”) is er specifiek voor contact met kinderen en jongeren, bijvoorbeeld voor een beroep in de jeugdhulpverlening. Het grote verschil met het eerste model is dat een aantal zaken nu wel worden vermeld:

 • Veroordeling tot een werkstraf
 • Veroordeling tot een straf onder elektronisch toezicht of een autonome probatiestraf
 • Veroordeling voor feiten gepleegd ten aanzien van minderjarigen
 • Verbod om een activiteit uit te oefenen waarbij je contact hebt met minderjarigen

Uitwissing en eerherstel

Ten slotte kunnen ook uitwissing en eerherstel aan de basis liggen van het blanco uittreksel.

Uitwissing wil zeggen dat politiestraffen automatisch na drie jaar geschrapt worden van het uittreksel. Dan mag een rechter er ook geen rekening meer mee houden bij een volgende veroordeling. Ze blijven dus wel in het strafregister (“strafblad”) staan, maar staan niet meer in het strafregister. Hiervoor hoef je niks te doen: je wordt automatisch vergeven (maar niet vergeten).

Daarnaast kan je ook zelf eerherstel aanvragen. Het gaat om herstel van bepaalde veroordelingen die niet automatisch worden gewist. Ook zij blijven in het strafregister staan, maar komen niet meer op het uittreksel terecht. Om in aanmerking te komen voor eerherstel, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je mag de afgelopen tien jaar niet eerder eerherstel hebben genoten
 • Je moet de vrijheidsstraf ondergaan hebben
 • Je moet de opgelegde geldboete betaald hebben
 • Je moet voldoen aan alle in het vonnis bepaalde verplichtingen tot teruggave, betaling van schadevergoeding en de betaling van kosten. Bij eventuele verjaring hiervan mag de verjaring niet aan jezelf te wijten zijn
 • Je moet een proeftermijn ondergaan die drie tot tien jaar kan duren.

Het verzoek tot eerherstel komt tegemoet aan het feit dat veroordeelden soms hun leven beteren, maar zonder blanco uittreksel altijd de gevolgen van hun daden blijven dragen. Zij worden niet automatisch “vergeven”, maar kunnen er wel om vragen.

De procedure verloopt schriftelijk en wordt ingediend bij de Procureur des Konings. Er wordt steeds advies gevraagd aan de burgemeester en eventueel word je uitgenodigd bij de politie.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie