Internationaal

Is een online marktplaats aansprakelijk voor merkinbreuken van derde verkopers?

Om een zo volledig mogelijk assortiment aan te bieden, slaan webshops vaak de handen in elkaar met derde partijen. Zij krijgen dan de mogelijkheid om hun producten te verkopen via websites als bol.com of Amazon, die in ruil daarvoor natuurlijk een procentje opstrijken. In feite is de webshop dan niet bij de koopovereenkomst betrokken en sluit de koper rechtstreeks, via het platform, een overeenkomst met de werkelijke verkoper. De webshop zelf schuift daarbij wel vaker alle aansprakelijkheid van zich af. Het Europees Hof van Justitie heeft zich recent uitgesproken hoe het zit  met hun aansprakelijkheid bij merkinbreuken, bijvoorbeeld bij de verkoop van namaakproducten via hun website.

Coty stelt Amazon Europe aansprakelijk

Zo biedt Amazon Europe via Amazon Marketplace de mogelijkheid aan om producten via hun portaal te verkopen. Ook hier komt er een koopovereenkomst met de derde verkoper tot stand, maar regelt Amazon de verdere formaliteiten. De producten worden zelfs in de magazijnen van Amazon opgeslagen en worden net zoals de andere producten vanuit die magazijnen verzonden.

De Amerikaanse multinational Coty, bekend van haar parfum en cosmetica, merkte op dat er via de Amazon Marketplace parfums worden verkocht onder het merk DAVIDOFF. Het is echter Coty dat over de licentie beschikt en het gaf geen toestemming voor de verkoop van producten onder die merknaam. Een testkoper van Coty bestelde de producten en stelde Amazon vervolgens aansprakelijk omwille van het merkinbreuk.

De zaak kwam bij het Bundesgerichtshof, de hoogste federale rechter in burgerlijke zaken in Duitsland, te liggen die hierover een uitspraak diende te doen. Hierbij kwam de reikwijdte van artikel 9, lid 2, b) verordening nr. 207/2009 ter sprake dat “het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken” verbiedt.

Het Bundesgerichtshof stelde hierbij de volgende prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie:

Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die een merkrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer niet hijzelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?”

Is Amazon Europe aansprakelijk voor merkinbreuk door derde verkoper?

Volgens het Europees Hof van Justitie moet er gekeken worden naar de inleidende zin die luidt:

Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:” (Artikel 9, lid 1, inleidende zin verordening nr. 207/2009)

Vervolgens benadrukt het Hof dat het woord “gebruik” nergens in de verordening wordt gedefinieerd en dat het, volgens de gangbare betekenis van het woord, een bepaalde actieve gedraging vereist waarop men minstens indirect controle kan uitoefenen.

Daarnaast verwijst het Hof naar het doel van de verordening, namelijk: de merkhouder een mogelijkheid geven om elk gebruik van een derde van zijn merk te doen staken. Ook dat vereist dat men op zijn minst controle heeft, want anders kan men niets staken.

Het Hof van Justitie oordeelt in dit geval dat niet het online verkoopplatform maar wel de verkoper de verkoopaanbiedingen op de website plaatst. Dat iemand een technische mogelijkheid biedt om een product te verkopen of een merk weer te geven, wil immers niet zeggen dat zij het teken ook zelf gebruiken.  Het Hof concludeert vervolgens dat er geen sprake is van een inbreukmakend gebruik omdat Amazon niet zinnens is om het ook zelf daadwerkelijk in de handel te brengen. De koopovereenkomst wordt per slot van rekening enkel gesloten tussen de derde verkoper en de klant, terwijl Amazon enkel het technisch platform aanbiedt en de logistieke afhandeling voor zijn rekening neemt. Hierop oordeelt het Hof van Justitie dat er geen sprake is van een inbreuk. Amazon is met andere woorden niet aansprakelijk.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie