EconomieZelfstandig & Vennootschap

Hof van beroep Gent beveelt domeinnaamoverdracht bij een voorbeeld van cybersquatting

In een recente zaak oordeelde het Gentse hof van beroep dat een domeinnaam moet worden overgedragen. Het gaat hier om een zaak tussen LIVING-shop en dhr. X (hof van beroep Gent 22 maart 2021, 2020/AR/1170, onuitg.). LIVING-shop baat een webshop uit die actief is in de online verkoop van meubelen en decoratie-artikelen. Deze webshop is te raadplegen via de domeinnaam www.living-shop.eu. Dhr. X baat dan weer een soortgelijke webshop uit, onder de naam BCosy en bereikbaar via de domeinnaam www.bcosy.be. Dhr. X had echter ook de domeinnaam www.livingshop.eu geregistreerd en verwees bezoekers automatisch door naar de website www.bcosy.be.

Volgens LIVING-shop is dit niet toegestaan en gaat het om een voorbeeld van cybersquatting. Daarnaast gaat het volgens LIVING-shop ook om een oneerlijke handelspraktijk en om verboden misleidende reclame. Daarom eist LIVING-shop dat de domeinnaam aan hen wordt overgedragen. We bespreken de beslissing van het hof van beroep te Gent.

Er is sprake van cybersquatting

Cybersquatting of domeinnaamkaping is een situatie waarbij iemand een domeinnaam registreert die verwijst naar onder meer een ander zijn merknaam of een naam van een vennootschap, zonder dat men hier zelf een legitiem belang bij heeft. Dit verbod is uitdrukkelijk opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een website op de geregistreerde domeinnaam wordt geplaatst.

Het is verboden om, met het doel een derde te schaden of er een ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, een domeinnaam, waarop men geen enkel recht of legitiem belang kan laten gelden, te laten registreren door een hiertoe officieel erkende instantie, al dan niet via een tussenpersoon, wanneer die domeinnaam identiek is of dusdanig overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen met, onder meer, een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit, die aan iemand anders toebehoort.” (Art. XII.22 WER)

Volgens het hof van beroep te Gent is er aan de voorwaarden van artikel XII.22 WER voldaan. Volgens het hof van beroep had LIVING-shop, dat al de domeinnaam www.living-shop.eu bezit, het recht op het onderscheidingsteken livingshop. In eerste aanleg had de rechter nog beslist dat de handelsnaam LIVING-shop zo banaal is dat het niet voor bescherming in aanmerking komt, maar volgens de rechter in hoger beroep is dit niet het geval. Daartegenover staat volgens het hof van beroep dat dhr. X geen enkel recht of legitiem belang op de domeinnaam www.livingshop.eu kon aantonen. Het feit dat ook dhr. X een woonmeubelshop heeft, rechtvaardigt dit volgens de rechter onvoldoende.

Het hof van beroep te Gent gaat bovendien nog een stapje verder en oordeelt dat dhr. X te kwader trouw was. Volgens het hof van beroep te Gent had dhr. X de domeinnaam dus louter geregistreerd om hieruit een ongerechtvaardigd voordeel te behalen en/of de concurrent te schaden. Hiervoor baseert het hof zich op eerdere communicatie tussen de twee bedrijven, waardoor het weinig aannemelijk is dat dhr. X geen weet had van het bestaan van een concurrent met de naam LIVING-shop.

Gevolgen van de beslissing van het hof van beroep te Gent

Volgens het hof van beroep is er dus sprake van cybersquatting en is dhr. X te kwader trouw. Daarnaast oordeelde het hof van beroep dat er ook verwarringsgevaar bestond. Daarom beval het de staking van de registratie van de domeinnaam www.livingshop.eu door dhr. X, de staking van het doorlinken van de domeinnaam naar de website www.bcosy.be en beval het dat de domeinnaam aan LIVING-shop wordt overgedragen. Deze uitspraak toont met andere woorden aan dat houders van merknamen en handelsnamen er zich niet zomaar bij hoeven neer te leggen als een ander een domeinnaam kaapt.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie