Werk & SociaalWerk en ontslag

HR-managers: wat je écht moet weten over de Relancewet

De volledige Relancewet lezen, dat is waarschijnlijk te veel van het goede. In dit artikel: een kort overzicht van alle bepalingen die van belang zijn voor de HR-Manager.

# 1. Discriminatie op de arbeidsmarkt

De strijd tegen de discriminatie op de arbeidsmarkt zal een prioriteit worden. Daarom krijgt de Sociale Inspectie, met dank aan de Relancewet, ook extra bevoegdheden om inbreuken vast te stellen. Zo zal de Sociale Inspectie kunnen overgaan tot anonieme tests, althans op voorwaarde dat er reeds objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie.

Dit recht wordt beperkt tot het “aan het licht brengen van discriminatie”. Provoceren, uitlokken of versterken van discriminatie via anonieme tests – dat mag niet.

# 2. Interimsector een stukje sterker

Vanaf 1 januari 2018 wordt interimwerk toegestaan in alle privésectoren. De bestaande uitzonderingen en analyses van veiligheidsvereisten worden dan ook door de Relancewet opgeheven. Vooral voor HR-managers van verhuisbedrijven en rederijen is deze bepaling van belang.

In sommige gevallen zal interimwerk trouwens ook in het openbaar ambt mogelijk worden. Het moet dan wel gaan om de vervanging van een statutair of contractueel personeelslid, een gevolg van een tijdelijke toename van de werklast of in functie van de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

# 3. Uitbreiding van de flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel van de flexi-jobs ook uitgebreid naar de gepensioneerden. Deze bepaling is voornamelijk van belang voor HR-managers in grote kleinhandelszaken en warenhuizen.

# 4. Nachtwerk en zondagsarbeid in de e-commerce

Met ingang van 1 januari 2018 zal er een specifiek kader opgestart worden waarbinnen nachtwerk en zondagsarbeid in de e-commerce mogelijk gemaakt wordt. Er zal wel een aanpassing aan het arbeidsreglement en/of een cao noodzakelijk zijn. Na een overgangsperiode van twee jaar kan het nachtwerk en de zondagsarbeid definitief worden ingevoerd.

Opgelet: het is nog wachten op een wijzing van artikel 38 Arbeidswet vooraleer nachtwerk en zondagsarbeid mogelijk is in e-commercebedrijven met minimaal één syndicale organisatie.

# 5. Maatregelen voor de bouwsector

In de bouwsector zal de arbeidskost gereduceerd worden. Dit zal gebeuren door een vermindering van de loonkost en een vrijstelling van een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing. Het is nog even wachten op een praktische uitwerking, maar in 2018 zal het wel al een reductie van maar liefst 100 miljoen euro betekenen voor de sector. De Relancewet maakt gewag van een toenemende stijging de volgende jaren.

# 6. Parafiscale voordelen vanaf 58 jaar

Om de kloof tussen de effectieve pensioenleeftijd en de wettelijke pensioenleeftijd te verkleinen, zal er een aanvullende vergoeding komen voor werknemers die hun loopbaan aanpassen. Die vergoeding is, volgens de Relancewet, afkomstig van het sectoraal fonds.

Het gaat om een vergoeding voor werknemers vanaf 58 jaar die van ploegen- en nachtarbeid omschakelen naar lichter werk, of voor fulltime werknemers die omschakelen naar een systeem in 4/5de .

De vergoeding zelf wordt niet als loon aanzien en zal vrijgesteld zijn van sociale bijdragen.

Geef een reactie