De burgerLeven & Wonen

Huisruil in België: enkele aandachtspunten

De uitwisseling van woningen zit in de lift. Vooral door de economische crisis wist het aan belang te winnen en eigenlijk is de interesse sindsdien ook nooit verdwenen. Het principe is dan ook heel eenvoudig en transparant en wordt al meer dan vijftig jaar toegepast in de Angelsaksische landen. In de praktijk worden overigens vaak ook andere goederen uitgewisseld. Denk maar aan de auto of een achtergebleven huisdier. Om problemen te voorkomen zet je dan ook maar beter een en ander op papier vooraleer je de badjas van een huizenruiler aantrekt. Hieronder vind je dan ook een aantal aandachtspunten die onlosmakelijk met de huisruil formule verbonden zijn.

Stel steeds een huisruil overeenkomst op

Ongeacht of de huisruil in België plaatsvindt of het gaat om een internationale huizenruil, bij zo’n huisruil formule gaat het niet om woninghuur. De mederuiler is immers geen huurder of onderhuurder. Wegens het ontbreken van een financiële tegenwaarde zal je dan ook een uitleenovereenkomst moeten opstellen.

In de uitleenovereenkomst neem je de exacte voorwaarden van het gebruik van het onroerend goed op. Maak bijvoorbeeld een lijst van de toestellen die gebruikt mogen worden. Ook het noodzakelijk onderhoud en de verwachte dagelijkse taken neem je in de overeenkomst op. Idealiter voeg je er een plaatsbeschrijving aan toe en noteer je een aantal sancties indien de tegenpartij zich niet aan de voorwaarden houdt.

Bij huisruil contacteer je steeds jouw verzekeraar

De verzekeraar is bij een huisruil geen onbelangrijke partij. In de eerste plaats zal je je immers vragen moeten stellen met betrekking tot de eigen risico’s. Wat als jij brand veroorzaakt in het huis in het buitenland: komt jouw aansprakelijkheid dan in het gedrang? Wat als je van de trap valt, geniet je verzekering voor medische kosten in het buitenland? Jouw verzekeraar zal jou ook bij huizenruil graag bijstaan.

Anderzijds zal je je ook vragen moeten stellen met betrekking tot de dekking van derden in jouw woning. Mogelijks zal de verzekeraar de schade immers verhalen op de mederuiler. De verzekeraar kan voor de huisruil eventueel wel een afstand van verhaalsrecht voorzien, maar weet wel dat dat invloed zal hebben op de premie.

Vraag de mederuiler hetzelfde te doen

Het is natuurlijk heel vriendelijk dat jij jouw verzekeraar vraagt om een afstand van verhaalsrecht op te nemen. Indien de mederuiler dat echter niet doet, komt dat jouw gemoedsrust niet ten goede. Vraag de mederuiler dan ook om zijn verzekeraar te raadplegen en neem de verplichting op in de aangehaalde overeenkomst. Vraag ook een kopie van zijn verzekering en bezorg het samen met het contract aan jouw verzekeraar. Ga bij de minste twijfel ten rade bij een jurist.

Geef een reactie