EconomieFiscaalZelfstandig & Vennootschap

Vrijgestelde kleine onderneming: geen btw-nummer opgeven bij aannemer

Kleine ondernemingen kunnen volgens het Btw-wetboek vrijgesteld worden van btw indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet hun jaaromzet bijvoorbeeld minder dan 25.000 euro bedragen. Hoewel ze geen btw moeten innen of doorstorten, beschikken ze echter wel over een eigen btw-nummer. Bij het opgeven van dat btw-identificatienummer aan de aannemer van werken in onroerende staat, kunnen er een aantal problemen ontstaan. De wet van 30 juli 2018 verhelpt een en ander door een verbod op te leggen.

Volledigheidshalve halen we aan dat de nieuwe regeling ook geldt voor landbouwondernemingen conform artikel 57 van het Btw-wetboek.

Probleem bij opgeven btw-nummer bij aannemer

Als je als vrijgestelde afnemer jouw btw-identificatienummer aangeeft, kan de aannemer ten onrechte aannemen dat je een btw-belastingplichtige bent die ook zelf btw-aangiften indient. Logischerwijs zal de aannemer dan aannemen dat hij de verlegging van heffing mag toepassen en zal hij geen btw aanrekenen: jij moet de btw maar doorstorten. Die redenering gebeurde echter ten onrechte waardoor de aannemer nog steeds een schuldenaar is van de btw, terwijl hij nooit btw heeft kunnen innen. Die situatie neemt de wetgever nu onder handen.

Wetgever legt een onthoudingsplicht op

De wetgever kiest nu voor een wettelijke onthoudingsplicht waarbij de vrijgestelde kleine onderneming en de landbouwonderneming hun btw-identificatienummer niet mogen meedelen. In zo’n geval zal de aannemer automatisch de btw aanrekenen, innen en doorstorten.

Deelt de vrijgestelde kleine onderneming of de landbouwonderneming alsnog het btw-identificatienummer mede? Dan vervalt de aansprakelijkheid om de btw te voldoen in hoofde van de aannemer (tenzij er sprake zou zijn van samenspanning tussen de partijen).

De navordering van de btw zal dan gebeuren bij de afnemer die in gebreke bleef, met alle bijhorende gevolgen van dien.

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 oktober 2018. Uiteraard is het ook voordien aangewezen om het btw-nummer niet aan te geven bij de aannemer van werken in onroerende staat.

Geef een reactie