De burgerFeaturedLeven & Wonen

Huur indexeren in 2020: dit moet je allemaal weten

Net zoals elk jaar kan je ook in 2020 de huur indexeren. Hoe je de nieuwe huur index moet berekenen in 2020 is daarbij afhankelijk van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Om je te helpen bij het indexeren van de huur in 2020 zijn hieronder alle regels op een rij gezet.

Kan ik in 2020 de huur indexeren of niet?

Wil je de huur indexeren in 2020? Dan moet je eerst en vooral nagaan of het toegestaan is om de huur te indexeren (of niet). Dat is onder andere afhankelijk van wanneer de huurovereenkomst werd gesloten. Daarbij is de datum van de ondertekening bepalend. De laatste jaren is de huurwetgeving immers veelvuldig gewijzigd, waarbij bestaande huurovereenkomsten nog steeds onder de vroegere wetgeving ressorteren. Sinds 2019 bestaat er bovendien ook aangepaste wetgeving voor huurovereenkomsten in Vlaanderen.

A – Huur indexeren in 2020 bij huurovereenkomst van bepaalde duur, gesloten voor 28 februari 1991

In dit geval kan je de huur indexeren in 2020, maar dan enkel wanneer die mogelijkheid werd voorzien in de huurovereenkomst. Bevat de huurovereenkomst geen indexatieclausule? Dan kan je niet zomaar de huur indexeren in 2020.

B – Huur indexeren in 2020 bij huurovereenkomst gesloten tussen 1 maart 1991 en 31 mei 1997

Voor huurovereenkomsten die vanaf 1 maart 1991 werden gesloten, geldt dat je de huur kan indexeren in 2020 indien de huurovereenkomst indexatie niet uitdrukkelijk heeft verboden. Ook zonder een indexatieclausule kan je dus de huur indexeren in 2020.

C – Huur indexeren in 2020 bij huurovereenkomsten gesloten tussen 1 juni 1997 en 31 december 2018

In dit geval kan je de huur indexeren in 2020 wanneer het niet uitdrukkelijk werd verboden in de huurovereenkomst, zoals het ook al van toepassing is op huurovereenkomsten die vanaf 1 maart 1991 werden gesloten. Er geldt echter wel de bijkomende verplichting dat de huurovereenkomst schriftelijk werd gesloten.

D – Huur indexeren in 2020 bij huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019

Ten gevolge van de zesde staatshervorming liggen de bevoegdheden tegenwoordig bij de gewesten. Hierdoor zijn de regels per 1 januari 2019 opnieuw aangepast. Wat de huurindexatie betreft, wijzigt er echter niets en kan het nog steeds indien het niet contractueel werd uitgesloten en indien het gaat om een schriftelijke huurovereenkomst (wat intussen ook de regel is).

Huur index berekenen in 2020

Om de huur index te berekenen in 2020 volstaat het om de basishuur te vermenigvuldigen met de nieuwe index en dit te delen door de aanvangsindex.

Huur indexeren formule (2020):

(Basishuur x nieuwe index) / aanvangsindex

Welke waarden je dient te gebruiken, is opnieuw afhankelijk van wanneer de huurovereenkomst werd gesloten. Hierdoor kan de exacte manier om de huur index te berekenen in 2020 verschillen.

 Inwerkingtreding overeenkomst
voor 1 januari 1984
Inwerkingtreding overeenkomst
vanaf 1 januari 1984
 Contract gesloten voor 01/01/1981Contract gesloten tussen 01/01/1981 tot en met 31/12/1983 Contract gesloten tussen 01/01/1984 tot en met 31/01/1994Contract gesloten vanaf 01/02/1994Inwerking-
treding overeenkomst vanaf 1 januari 2019 in het
Vlaams Gewest
Basis-

 

huur

De huur
– Vastgesteld bij rechterlijke beslissing; bij ontstentenis
– Gebruikt bij de berekening van de geïndexeerde huurprijs in 1990; bij ontstentenis
– De laatste huurprijs betaald in 1983
De afgesproken huurprijs tussen de partijen
Aanvangs-indexDecember 1982 (82,54)De index van de maand die de aanpassing of inwerkingtreding van het contract in 1983 voorafgaatDe index van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaatDe gezondheidsindex van de maand die het sluiten van de overeenkomst voorafgaatDe gezondheids-index van de maand die de inwerking-treding van de overeenkomst of de huurprijs-herziening voorafgaat
Nieuwe indexHet gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst

Huur indexeren: hoe doen in 2020?

Indien mogelijk kan je éénmaal de huur indexeren in 2020. In tegenstelling tot wat men soms denkt, kan dat niet zomaar op 1 januari 2020. Je kan de huur indexeren in 2020 op de verjaardag van de overeenkomst. Wanneer de huurovereenkomst aanvankelijk op 5 april begon te lopen, kan je dus ook pas op 5 april de huur indexeren in 2020. De huur indexeren in 2020 gaat bovendien niet automatisch. Als verhuurder moet je de huurder schriftelijk op de hoogte brengen van de huurindexatie in 2020. Doe je dat niet, dan verlies je het recht om de huur te indexeren in 2020. Wanneer de huurder bovendien niet ingaat op het verzoek, moet je binnen het jaar de huurder in gebreke stellen om het recht op de huurindexatie in 2020 niet te verliezen.

Voorbeeld: huur index berekenen in 2020

Stel bijvoorbeeld dat je een huurovereenkomst hebt gesloten op 1 januari 2018, met ingang van 15 januari 2018. Bij deze huurovereenkomst kwamen de partijen een maandelijkse huurprijs van 780 euro overeen, net zoals een forfaitaire syndicale last van 120 euro. De syndicale last wordt jaarlijks verrekend met de werkelijke kosten. De huurindexatie werd niet expliciet uitgesloten en het gaat om een schriftelijke huurovereenkomst. Je wilt de huur indexeren in 2020. Hoe moet je de huur index berekenen en wat is de nieuwe huurprijs?

Moment ondertekening huurovereenkomst1 januari 2018
Moment inwerkingtreding huurovereenkomst15 januari 2018
Maandelijkse huurprijs780 euro
Maandelijkse forfaitaire last120 euro
Huurindexering expliciet uitgesloten in huurovereenkomst?NEE

Huur indexeren: wanneer?

Je kan de huurindexatie in 2020 aanvragen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. In dit geval kan je de huur indexeren op 15 januari 2020.

Huur indexeren: hoe berekenen?

Ter bepaling van het nieuwe huurbedrag moet je drie waarden kennen, namelijk:

  • De basishuur: 780 euro
  • Het basisindexcijfer, in dit geval van december 2017: 106,15
  • Het nieuwe gezondheidsindexcijfer, in dit geval van december 2019: 109,18

Nu kan je de huur index berekenen voor 2020:

(780 x 109,18) / 106,15 = 802,26 euro

De bekomen waarde is de maximale huurprijs die je vanaf 15 januari 2020 mag hanteren. Het staat je natuurlijk ook vrij om naar beneden af te ronden en bijvoorbeeld een geïndexeerde huurprijs van 800 euro te vragen.

Geef een reactie