EconomieZelfstandig & Vennootschap

Huurcontracten van maximaal 1 jaar voor pop-ups in Brussel

Klassieke handelshuurovereenkomsten hebben een termijn van 9 jaar of langer. Zij zijn eigenlijk niet zo geschikt voor de zogenoemde pop-ups die steeds vaker in grote steden verschijnen. Ook in het Brussels Gewest zien we dergelijke pop-ups steeds vaker opdoemen. Vaak maar voor enkele maanden, want ze willen vooral hun concept in de praktijk uittesten vooraleer ze zich al dan niet ergens vestigen.

Omdat de klassieke handelshuurovereenkomsten niet zo geschikt zijn, komt het Brussels Gewest nu met handelshuurovereenkomsten van korte duur. Hiervoor liet het Brussels Gewest zich op een gelijkaardig Vlaams initiatief inspireren (de zogenoemde huur van korte duur voor handel en ambacht). De nieuwe regels zijn enkel van toepassing op nieuwe handelshuurovereenkomsten van korte duur die vanaf 19 mei 2019 schriftelijk worden opgesteld.

Handelshuurovereenkomst van korte duur

Deze handelshuurovereenkomst heeft een maximale duur van 1 jaar en moet verplicht schriftelijk worden opgesteld. Het gaat verder om een handelshuurovereenkomst van bepaalde duur. De handelshuurovereenkomst van korte duur eindigt op de afgesproken einddatum en stilzwijgende verlenging is niet mogelijk. Indien de partijen daarover een akkoord vinden, kan men wel schriftelijk een verlenging overeenkomen. Ook een nieuwe handelshuurovereenkomst van korte duur kan, maar dan moet er wel rekening worden gehouden met de totale maximale duur van 1 jaar.

Andere kenmerken van de handelshuurovereenkomst van korte duur

In tegenstelling tot het Vlaamse regime heeft men in Brussel de plaatsbeschrijving verplicht. Het gaat zowel om een in- als uittredende plaatsbeschrijving. Hiernaast heeft men een maximale huurwaarborg van 1 maand huur opgelegd en moet de verhuurder per aangetekende brief de huurder verwittigen van werken in het gebouw. De huurder kan zich wel tegen die werken verzetten en heeft hiervoor een termijn van tien werkdagen. Ook onderverhuur is toegestaan, net zoals dat ook voor Wallonië voor dit type huur het geval is.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie