Economie

Leveringstermijn in algemene voorwaarden: dit moet je weten

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke standaardbedingen die door de ene partij opgesteld worden om de commerciële transacties te regelen en te standaardiseren. Naast exoneratiebedingen of het regelen van overmachtssituaties vinden we vaak ook bepalingen omtrent de leveringstermijn terug. Dat is ook logisch: men is niet gebonden aan enige dwingende wettelijke bepalingen en mag daar dan ook afspraken over maken. Maar wat moet je nu net weten over die leveringstermijn in de algemene voorwaarden?

Regeling zonder leveringstermijn in algemene voorwaarden

Bevatten de algemene voorwaarden geen bedingen omtrent de leveringstermijn? Dan neemt men meestal aan dat de levering binnen een redelijke termijn dient te gebeuren. Hiervoor zal men kijken naar de concrete omstandigheden. Zo houdt men rekening met wat in de sector gebruikelijk is, maar ook met de aard van de verkochte zaak, het gedrag van de verkoper en de verwachtingen van de koper. In de praktijk kan dat natuurlijk in discussies resulteren. Daarom neemt men vaak ook een dwingende of een indicatieve leveringstermijn in de aan- of verkoopvoorwaarden op.

Dwingende leveringstermijnen in algemene voorwaarden

Bij een dwingende leveringstermijn moet de andere partij op de afgesproken datum leveren. Komt de partij die verplichting niet na? Dan heeft de tegenpartij in principe de keuze (zo de vertraging enkel aan de verkoper te wijten is en bv. geen gevolg is van overmacht):

 • Ontbinding van de koop vorderen;
 • De eigen verbintenis om de prijs te betalen opschorten;
 • Inbezitstelling vorderen.

Hiernaast heeft de koper natuurlijk ook steeds recht op een schadevergoeding indien deze ook effectief schade heeft geleden.

Indicatieve leveringstermijn in algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden meestal opgesteld door de verkoper. Hierdoor bevatten ze maar zelden een dwingende leveringstermijn. Een indicatieve leveringstermijn is daarentegen veel gewoner. Bij zo’n indicatieve leveringstermijn spreekt men van een geschatte datum. Eigenlijk komen de partijen dus overeen dat de levering ‘ongeveer dan’ zal plaatsvinden, maar dat die datum eerder naar redelijkheid moet worden geïnterpreteerd. Vaak combineert men zo’n beding ook meteen met een andere clausule dat zegt dat zo’n vertraging geen aanleiding kan geven tot een schadevergoeding.

Geldigheid van indicatieve leveringstermijnen

Ten opzichte van consumenten is zo’n beding niet geldig. Ten opzichte van zakelijke klanten is dat wel het geval. Echter moeten ze ook in dat geval steeds beoordeeld worden in functie van de concrete omstandigheden. Stel bijvoorbeeld dat je voor de medewerkers die op kerstavond werken een bestelling plaatst voor een heerlijke taart en dat jullie een levering overeenkomen op 24 december om 20uur. Een clausule dat die leveringstermijn indicatief maakt, zal er dus voor zorgen dat men ook om 21 uur of zelfs om 22 uur mag leveren. Uiteraard moet men niet daags nadien leveren, dat laten de omstandigheden niet toe.

De verkoper blijft in zekere zin gehouden tot de beloofde leveringstermijn: het schept een rechtmatig vertrouwen dat de levering op dat moment  zal plaatsvinden. Enkel met een goede uitleg is een beetje speelruimte mogelijk… Maar ook bij een indicatieve leveringstermijn levert men maar beter op het afgesproken moment.

Het nut van indicatieve leveringstermijnen

Indicatieve leveringstermijnen geven de verkoper uiteraard de nodige ruimte om ook bij onverwachtheden of bij ernstige file iets later te mogen leveren. Op die manier kan men soms al een helse discussie of zelfs een schadevergoeding voorkomen. Toch biedt het de leverancier niet het recht om de leveringstermijn onredelijk uit te stellen.

Maar dat beetje extra speelruimte is uiteraard al voldoende om zijn plaatsje te hebben in de algemene voorwaarden.

1 reactie

 • Geachte,

  In maart 2022 heb ik een omvormer besteld,dus bijna 2 jaar geleden.

  Is de leveringstermijn ruimschoots overschreden?

  Heb een voorschot betaald destijds van 470 euro.

  Moet ik mijn voorschot weereisen?

Geef een reactie