Economie

Vermoeden van inbreuk prospectuswet? FSMA kan waarschuwing publiceren

De FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, mag sinds 15 september 2018 publiek waarschuwingen publiceren als er een redelijk vermoeden bestaat van een inbreuk van de prospectuswet is door een aanbieder, emittent of tussenpersoon van beleggingsproducten. Vroeger kon dat enkel bij een effectieve vaststelling. Dat staat te lezen in de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 5 september 2018.

In functie van aanbod alternatieve beleggingsproducten

De versoepeling is er voornamelijk in functie van de aanbieders van alternatieve beleggingsproducten zoals diamanten, antieken meubelen of zelfs wijn. De kwalificatie van zo’n alternatieve beleggingsproducten is dan ook niet eenvoudig en vergt een grondig onderzoek van het product zo men wil voldoen aan de verplichtingen van de prospectuswet. In de praktijk wordt zelden aan die verplichtingen voldaan en is de verstrekte informatie vaak erg summier.

In dergelijke gevallen heeft de FSMA redelijke gronden om aan te nemen dat er wel degelijk een inbreuk op de prospectuswet wordt gepleegd. Toch kan het die inbreuk (nog) niet vaststellen. In de vroegere regeling kon het echter nog geen waarschuwing publiceren, waardoor de aanbieder de belegger alsnog schade kon berokkenen. Een latere publicatie had dan ook nog maar weinig nut. Dat de FSMA nu dus ook vroeger een waarschuwing zal mogen publiceren wanneer ze redelijke gronden heeft om aan te nemen dat er sprake is van een overtreding van de prospectuswet, lijkt dan ook een logische oplossing.

Geef een reactie