Dossier coronavirusIn de pers

Maximale bewapening voor noodmaatregelen geneesmiddelenmarkt

Er is opnieuw een KB verschenen om tekorten van geneesmiddelen in het kader van de coronapandemie te voorkomen. Het voorziet in extra mogelijkheden om in te grijpen wanneer de regelmatige geneesmiddelenvoorziening dreigt in het gedrang te komen. De maatregelen gaan heel ver en staat het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) toe om in te grijpen wanneer tekorten dreigen.

Mogelijkheid om extra maatregelen te nemen

De minister van Volksgezondheid, of in feite de administrateur-generaal van het FAGG die hier handelt als afgevaardigde van de minister van Volksgezondheid, krijgt de mogelijkheid om een aantal maatregelen te treffen in het kader van de coronapandemie. Het gaat in het bijzonder om volgende maatregelen:

  • Uitvoer van geneesmiddelen en grondstoffen die door officina-apothekers worden gebruikt beperken of verbieden
  • Aflevering van geneesmiddelen tijdelijk beperken tot een maximale hoeveelheid per patiënt
  • Levering van geneesmiddelen of gebruikte grondstoffen aan apotheken beperken tot een vastgelegde hoeveelheid per apotheek
  • De aflevering van geneesmiddelen tijdelijk beperken tot de ziekenhuisapotheken
  • De herverdeling van voorraden van geneesmiddelen of grondstoffen bevelen
  • De aflevering van geneesmiddelen door artsen of andere gezondheidszorgbeoefenaars toelaten of bevelen
  • Bevelen dat de voorraad van geneesmiddelen bij groothandelaars enkel kan worden verkocht of geleverd volgens de instructies van het FAGG.

Eerst moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan

De te treffen maatregelen gaan heel ver en net daarom worden er wel een aantal voorwaarden gesteld vooraleer de administrateur-generaal tot actie kan overgaan.

In de eerste plaats is het enkel mogelijk om de maatregelen te nemen ter bestrijding, inperking van de verspreiding of beperking van de gevolgen van het SARS-CoV-2-virus. Daarbij moeten de maatregelen hiervoor noodzakelijk en proportioneel zijn.

Ten tweede moeten de maatregelen tegemoetkomen aan de actuele noden van de volksgezondheid en een adequate verspreiding van de toegang tot geneesmiddelen als doel hebben.

Ten slotte zal de Staat steeds de schade moeten vergoeden wanneer het dergelijke maatregelen treft. In de eerste plaats wordt er ingezet op een onderlinge overeenstemming met het bedrijf, maar zo nodig kan de overheid ook zelf het bedrag van de schadevergoeding vaststellen. Er is wel een betwistingsprocedure voorzien.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Geef een reactie