StrafWerk & Sociaal

Mogen personen in beperkte detentie hun arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden?

Tijdens een gevangenschap heeft de gevangene geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsongeschiktheidsuitkering is immers een vervanging op ‘de ongeschiktheid op het verwerven van loon’, terwijl een gevangene tijdens zijn periode van gevangenschap geen recht heeft op loon. Volgens diezelfde redenering paste de Regering begin 2016 de regels aan voor personen die zich in beperkte detentie of in het penitentiair verlof bevinden. Volgens de regering hebben ook zij geen recht op loon en dus geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De Lige des droits de l’Homme stelde beroep in bij de Raad van State dat intussen uitspraak deed.

Personen in beperkte detentie

De maatregel van beperkte detentie laat de betrokkene toe om de strafinrichting gedurende een bepaalde duur te verlaten. Gedurende deze periode kan de betrokkene opleidingen volgen of zijn professionele of familiale belangen behartigen. Volgens de Raad van State staat een maatregel van beperkte detentie dan ook gelijk aan een toelating om een beroepsactiviteit uit te oefenen. Het vindt hiervoor bevestiging in de wet van 5 februari 2016. Die wet liet de gedetineerde toe om extra lang afwezig te blijven opdat de gedetineerde kan werken of een opleiding kan volgen.

Schending van het gelijkheidsbeginsel

De geïnterneerden die de maatregel van beperkte detentie genieten maar ongeschikt zijn om te werken, worden van een mogelijk inkomen beroofd. Intussen hebben andere gedetineerden die de maatregel genieten wel de mogelijkheid om een inkomen te verwerven. Ook bevinden de geïnterneerden die de maatregel van beperkte detentie genieten maar ongeschikt zijn om te werken zich in een andere situatie dan zij die geen beperkte detentie genieten.

De Regering had hierbij moeten uitleggen waarom er een identieke behandeling is van twee categorieën van verschillende personen en dit op vlak van wettelijkheid en proportionaliteit.

Op basis hiervan spreekt de Raad van State in zijn arrest nr. 241.794 van een schending van het gelijkheidsbeginsel. De schorsing van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor geïnterneerden die een maatregel van beperkte detentie genieten, wordt dus geannuleerd.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie