De burgerIn de persLeven & Wonen

Beding van anticipatieve inbreng: woning kopen zonder te trouwen?

Vroeger werd al eens gezegd dat we voor we een woning kopen best eerst trouwen. Dat zou een groot aantal voordelen met zich meebrengen. Gedeeltelijk is dat ook waar. In het licht van het nieuw huwelijksvermogensrecht (vanaf 1 september 2018) wijzigt echter een en ander aan die redenering.

Woning kopen en trouwen: het voordeel

Indien we voorafgaand trouwen onder het wettelijk stelsel (geen huwelijkscontract) ontstaat er een gemeenschappelijk vermogen. Het grootste voordeel is dat het gemeenschappelijk vermogen hier via allerhande bedingen kan geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een keuzebeding voor het toekennen van de woning aan de langstlevende eigenaar na het overlijden van een van de partners.

Een woning kopen zonder trouwen

Indien we een woning kopen zonder te trouwen, heeft iedere koper een eigen vermogen. De aangekochte woning maakt dan een onderdeel uit van een onverdeeldheid tussen de twee partijen. De mede-eigendom geniet dan een mathematische en abstracte verdeling tussen de partijen. Bij een dergelijke onverdeeldheid is een keuzebeding niet mogelijk en kunnen de partners elkaar maar moeilijk beschermen.

Indien de partners beslissen om na de aankoop van de woning te trouwen, zullen zij bovendien bij de notaris een huwelijkscontract laten opstellen om de woning in de gemeenschap in te brengen. Dat brengt dan weer extra kosten met zich mee. Wel zal het nieuwe huwelijksvermogensrecht gedeeltelijk redding bieden. Zo zullen de partners in de aankoopakte een verklaring van anticipatieve inbreng kunnen laten opnemen: de woning gaat op het moment van het huwelijk dan automatisch over naar het gemeenschappelijk vermogen. Voorwaarde is wel dat de huwelijkspartners in gelijke delen volle eigenaar zijn van de woning (50/50). Eventueel kan dat in een kostenbesparing resulteren, hoewel we nog steeds voor andere huwelijkse voorwaarden op een huwelijkscontract beroep moeten doen.

Geef een reactie