Dossier coronavirusIn de persOrganenStaat & Bestuur

Nieuw reglement Kamer van Volksvertegenwoordigers voor stemmen tijdens coronacrisis

Het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de opgelegde social distancing zorgt ervoor dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers zich anders moet organiseren. Vergaderingen vonden al plaats via videoconferenties, maar voor de stemming moet men in principe fysiek aanwezig zijn. Om te voorkomen dat men voor elke stemming aanwezig zou moeten zijn, werd het Reglement van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangepast.

Normale procedure vereist fysieke aanwezigheid

In de Kamercommissies wordt er gestemd via handopsteking. Stemming bij naamafroeping of stemverklaringen zijn in principe niet toegestaan. Om geldig te kunnen stemmen dient de meerderheid van de leden aanwezig te zijn. Wanneer twee of meer commissies samen vergaderen, wordt het quorum wel bepaald op het geheel van de leden van de commissies samen.

In de plenaire vergadering kan men stemmen door zitten of opstaan of bij naamafroeping. De stemming bij naamafroeping dekt in de praktijk verschillende manieren van stemmen:

  • Mondelinge stemming
  • Stemming met ondertekende stembriefjes
  • Elektronische naamstemming

Zo’n naamstemming is bovendien in sommige gevallen verplicht, bijvoorbeeld bij de eindstemming over wetten of bij de stemming over moties van vertrouwen. Bovendien moet bij benoemingen en voordrachten de stemming verplicht geheim zijn.

Aangepaste stemprocedure tijdens coronacrisis

Nu de Kamerleden niet meer fysiek mogen samenkomen werd het reglement aangepast. Het gewijzigde reglement voorziet nu dat de leden ook een stem mogen uitbrengen via een stembriefje dat ze voor de sluiting van de stemming elektronisch terug mogen sturen. Leden die op die manier hun stem uitbrengen, tellen mee voor de bepaling van het aanwezigheidsquorum. De nieuwe procedure geldt zowel bij plenaire vergaderingen als in de Commissies, maar dan enkel als het gaat om dringende besluiten en onder de voorwaarde dat de Kamerleden vooraf aangeven dat zij willen stemmen.

Opvallend is dat de nieuwe stemprocedure niet alleen voor de huidige coronacrisis geldt, maar permanent is ingeschreven. Het zal telkens van toepassing zijn wanneer er sprake is van “een ernstige en uitzonderlijke toestand die de Volksgezondheid bedreigt en die de Kamerleden verhindert om fysiek aanwezig te zijn”.


Een vraag over dit artikel of juridisch advies nodig? Neem dan contact op met een advocaat in jouw buurt. Gebruik de onderstaande zoekfunctie om een advocaat te vinden.

Als advocaat opgenomen worden in de database? Klik hier.

Geef een reactie