Geen categorie

Nieuw waarschuwingsbord voor langere en zwaardere vrachtwagens

Supertrucks bieden veel voordelen, maar op het vlak van verkeersveiligheid zijn er nog steeds een aantal vraagtekens. Op basis van analyses en proefprojecten stuurt Vlaanderen nog regelmatig bij. Dat doet het ook nu opnieuw met een nieuw pictogram dat weggebruikers erop moet wijzen dat de vrachtwagen extra lang is.

Wat is een LZV?

Een LZV of langere en zwaardere vrachtwagen (“supertrucks”) is een vrachtwagen die in plaats van maximaal 18,75 meter tot 25,25 meter lang mag zijn. De totale massa mag in plaats van 44 ton tot 50 ton bedragen. Deze LZV’s mogen onder een aantal voorwaarden op de openbare weg rijden. Zo mogen zij enkel in bepaalde formaties rijden:

  • Trekker + oplegger + aanhangwagen
  • Vrachtwagen + dolly + oplegger
  • Vrachtwagen + aanhangwagen + aanhangwagen
  • Trekker + oplegger + oplegger

Vlaanderen besliste om dergelijke LZV’s toe te staan om tegemoet te komen aan de stijgende transportvraag. Door tegelijkertijd grotere hoeveelheden te vervoeren, zijn er minder ritten nodig. Dit zou in minder ongevallen, gunstige gevolgen voor het milieu en minder drukke wegen moeten resulteren. Daarom loopt er een proefproject omtrent dergelijke LZV’s.

Ongerustheid over verkeersveiligheid

Hoewel LZV’s duidelijk een aantal voordelen hebben, is er ook ongerustheid over de verkeersveiligheid. LZV’s zijn nog onvoldoende ingeburgerd en daardoor gaan niet alle chauffeurs er even slim mee om. Langs achteren zijn ze niet te onderscheiden van een klassieke, kortere vrachtwagen. Inschattingsfouten kunnen bij inhaalmanoeuvres dan ook faliekant aflopen.

Soortgelijke projecten in Nederland, Zweden en Denemarken hebben uitgewezen dat er geen negatieve consequenties voor de verkeersveiligheid zijn, maar dat er wel een aantal veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Zo moet er grondig worden nagegaan welke wegen er al dan niet geschikt zijn voor LZV’s en moeten er duidelijke richtlijnen zijn.

Weggebruikers waarschuwen voor LZV’s

Om de verkeersveiligheid te waarborgen moeten LZV’s andere weggebruikers waarschuwen over hun ongewone lengte. Zo was het al verplicht om aan de achterkant van de LZV een waarschuwingsbord aan te brengen. Dit waarschuwingsbord is geel, reflecterend en heeft het opschrift “LET OP! EXTRA LANG”.

Toch zouden veel chauffeurs bovenstaand bord nog onvoldoende opmerken. Daarom heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beslist om nu ook een nieuw type waarschuwingsbord toe te staan. Dit nieuwe waarschuwingsbord heeft een pictogram en men verwacht dat het beter zichtbaar zou zijn. Het oude waarschuwingsbord blijft bestaan, maar chauffeurs hebben nu de keuze. Op termijn volgt een evaluatie.

Geef een reactie